Bijgewerkt: 5 juni 2023

Aandacht voor doortrekken weg naar nieuwe woonwijk De Scheg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-11-2022

Dinsdag 29 november 2022 spraken wethouders Floor Gordon (D66) en Herbert Raat (VVD) met een aantal bezorgde inwoners van Westwijk over het doortrekken van de Hammarskjöldsingel van Westwijk-Zuid naar de nieuwe woonwijk De Scheg. Eerder boden zij de petitie ‘Geen weg in onze achtertuin’ aan wethouder Gordon aan. Aanleiding was de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan voor De Scheg Midden.

Een aantal bewoners van de Anne de Vrieslaan, Lodewijk van Deysselhof en Marjoleinlaan heeft zorgen over het doortrekken van deze weg vanwege o.a. de verkeersveiligheid en hun woongenot. Zij vrezen voor sluipverkeer, opstoppingen en files en voor hun gezondheid door meer verkeer en fijnstof.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Wethouders Herbert Raat en Floor Gordon met omwonenden in Westwijk, Gert Jan Slump raadslid van GroenLinks en een verkeersdeskundige en de projectleider van de gemeente

Standpunt bewoners, Volgens de bewoners kan de woonwijk De Scheg ontsloten worden via het bestaande wegennet door autogebruik te ontmoedigen en het fietsen te stimuleren. Of door een andere ontsluitingsweg in De Scheg of onder De Scheg die aansluit op de Legmeerdijk en op de Bovenkerkerweg.

Onafhankelijk onderzoek. Meer woningen leidt tot een toename van verkeer. De gemeente geeft aan dat de toekomstige verkeerssituatie bij het doortrekken van de Hammarskjöldsingel is doorgerekend en volgens onafhankelijk onderzoek geen knelpunten op het gebied van doorstroming oplevert.

Veiliger vormgeving. Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer begrijpt evenwel zorgen om verkeersdrukte. Volgens hem is het belangrijk om ook in de praktijk goed te kijken naar de verkeersdoorstroming en de veiligheid. Raat: 'Zo doen we onderzoek naar het verbeteren van de vormgeving van verkeerspunten om de verkeersveiligheid te vergroten. Zowel voor automobilisten als voor fietsers en voetgangers.' Het gaat bij het doortrekken van de Hammarskjöldsingel om het kruispunt ter hoogte van de huidige tramhalte aan de Hammarskjöldsingel en om de aansluiting van de Weldam op de Jane Addamslaan.

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening vult aan: 'We informeren de gemeenteraad over de door bewoners aangedragen alternatieven tijdens een beeldvormend raadgesprek.' De gemeente heeft toegezegd om voorafgaand aan een volgende stap in de besluitvorming nog een keer in gesprek te gaan met de bewoners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.