Bijgewerkt: 30 juni 2022

Aandacht voor jeugd in Randwijck

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
17-10-2007

De Stichting Cardanus start woensdag 24 oktober 2007 een tweede project om de Amstelveense jeugd extra aandacht te geven. Het gaat draaien in Randwijck. Het bestaande project loopt al twee en een half jaar in Westwijk.

Het gaat om ‘Plezierwijk’, een zogeheten BOS-project (Stimulans voor samenwerking buurt, onderwijs en sport). ,,Het wordt door Den Haag gesubsidieerd,” zegt Hugo van der Kooij van Cardanus. ,,Het is gericht op de jeugd van tien tot veertien jaar. We hebben gekozen voor Randwijck omdat hier voor deze leeftijdsgroep weinig te doen is. Het is een naoorlogse en nogal dichtbebouwde wijk en de neiging bestaat om de resterende ruimte ook nog vol te bouwen. Daardoor blijft er voor de jeugd weinig speelruimte over. Juist de leeftijdsgroep van tien tot veertien jaar heeft behoefte aan extra aandacht om te voorkomen dat zij zich lastig gaat gedragen.”

Het project loopt drie jaar. Dat is ook de duur van het project in Westwijk, waar nog een half jaar is te gaan. ,,De ervaringen daar zijn goed,” zegt Van der Kooij. ,,In Westwijk is een ‘overkill’ aan jeugd, waardoor grote problemen ontstaan. Het BOSproject heeft ertoe geleid dat er een goede samenwerking is ontstaan tussen scholen, het buurthuis, de scoutinggroep en anderen die zich met de jongeren bezighouden.”

Cardanus trekt in het kader van het project met een voormalige SRV-wagen vol sport en spelattributen naar Westwijk om allerlei activiteiten voor de jeugd te verzorgen. ,,We denken nu na over voortzetting over een half jaar,” zegt Van der Kooij.

Ook voor Randwijck wordt een voertuig ingezet, een bestelbus gefinancierd door de Rotary Club. Deze is eveneens volgeladen met sport en spelmaterialen. De bus wordt woensdag gepresenteerd bij de Michiel de Ruyterschool, waar wethouder Yeter Tan de aftrap geeft voor het BOS-project in Randwijck.

Hier wordt dan ook de Fiets Oké Dag gehouden. Kinderen uit de groepen 7 en 8 en de eerste en tweede van het voortgezet onderwijs kunnen hun fiets laten nakijken en eventueel tegen lage kosten kleine reparaties laten uitvoeren. De kinderen zijn met hun tweewielers welkom van 16 tot 18 uur.

Wat is de BOS-impuls?

Vanaf 2005 kunnen gemeenten een financiële bijdrage van het Rijk ontvangen voor projecten die in arrangementen sportieve of bewegingsactiviteiten voor jongeren aanbieden in een samenwerking tussen buurt-, onderwijs-, en sportorganisaties.

Daarvoor heeft het Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS) de BOS-impuls opgezet. Het doel van dit initiatief is kwetsbare jongeren gezond(er) te laten leven en daarmee problematisch gedrag terug te dringen.

Financiën

De financiële steun bedraagt maximaal vijftig procent van de kosten van een BOS-project. Daarnaast is het uit te keren bedrag nooit hoger dan 100.000 euro voor een tweejarig project, 150.000 euro voor een driejarig project en 200.000 euro voor een project van vier jaar of langer. Een gemeente kan voor hoogstens vijf projecten financiële steun ontvangen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.