Bijgewerkt: 24 juni 2024

Aandacht voor mensen die door de coronacrisis werkloos geraakt

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen/UWV/SER
07-12-2020

Sociaal-Economische Raad (SER) -voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap (Comité) brachten vrijdagochtend 4 december 2020 een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC) bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) hoofdkantoor. Het bezoek richtte zich op de rol van het RWC bij het ‘van werk naar werk’ begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken. Zij spraken onder andere met medewerkers van het RWC, wethouders van Amsterdam en Amstelveen en mkb-ondernemers die door corona getroffen zijn. Het bezoek was op initiatief van het Nederlands Comité voor ondernemerschap waar koningin Máxima lid van is.

Het RWC Amsterdam is in juni 2020 gestart met het ondersteunen van regionale mkb-bedrijven die vanwege de coronacrisis mensen moeten ontslaan. Het gaat met name om de horeca en zakelijke dienstverlening, terwijl er in andere sectoren, zoals de zorg en het onderwijs juist grote behoefte is aan gekwalificeerd personeel. Het RWC helpt noodlijdende werkgevers om in een zo vroeg mogelijk stadium werknemers te begeleiden naar een nieuwe functie. Hiermee wordt voorkomen dat zij een uitkering moeten aanvragen en behouden zij hun salaris. Dit draagt ook bij aan de continuïteit op de arbeidsmarkt en de economie.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Bijeenkomst in het Regionaal Werkcentrum Amsterdam op 4 december 2020 aan tafel met Koningin Máxima en Mariëtte Hamer (SER). Op de voorgrond zitten wethouder Van Ballegooijen van Amstelveen en wethouder Groot Wassink van Amsterdam


Veel mkb-ondernemingen, en hun personeel, worden hard getroffen door de coronacrisis. Mensen die hun werk dreigen te verliezen kunnen binnenkort via regionale mobiliteits-teams ondersteuning krijgen. Dit maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. De mobiliteitsteams gaan op korte termijn van start in drie regio’s – waarvan Groot-Amsterdam er één is. Daarna volgt de rest van het land.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen van Amstelveen: 'Deze regionale samenwerking is belangrijk voor Amstelveen omdat hierdoor onze werkgevers en werknemers in contact komen met vacatures en kandidaten uit heel Amsterdam en Amstelland. Samen met het UWV en andere gemeenten kunnen we het MKB betere HR-ondersteuning bieden, en samen kunnen we een nog beter omscholingsprogramma maken voor de werknemers.'

Regionaal Werkcentrum helpt naar werk. Het RWC is in juni gestart met het ondersteunen van werk naar werk, en is daarmee een voorloper op de regionale mobiliteitsteams. In de regio Amsterdam kampen veel mensen en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven in bepaalde sectoren, zoals horeca en zakelijke dienstverlening, hebben weinig of geen werk waardoor mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd kunnen in andere sectoren zoals onderwijs, zorg, IT en overheid juist kansen op werk ontstaan. Het RWC verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het RWC is gericht op het aan het werk houden van mensen waardoor uitstroom naar een uitkering wordt voorkomen.

Koningin Máxima en Mariëtte Hamer spraken tijdens het bezoek met medewerkers van het RWC over hun ervaringen om personeel van de ene werkgever te begeleiden naar een nieuwe werkgever. Deze ervaringen worden ook gedeeld met de andere regionale mobiliteitsteams. Enkele mkb-ondernemers gaven tijdens het werkbezoek toelichting wat corona met hun bedrijf deed. Zo vertelde een werkgever dat zij vanwege een sterke afname van het werk op Schiphol, nu tijdelijk personeel uitlenen aan bedrijven waar wel werk is.

Het RWC is een publiek-private samenwerking. Tijdens het bezoek vertelden bestuurders over hun ervaringen in de samenwerking. Hierbij waren aanwezig Rutger Groot Wassink (GroenLinks wethouder Sociale Zaken Amsterdam), Marijn van Ballegooijen (PvdA wethouder Werk en Inkomen Amstelveen), Henny Siwabessy (regiocoördinator FNV), Bart Drenth (voorzitter MKB), Anita Oonk (regiomanager UWV Amsterdam) en Guus van Weelden (Raad van Bestuur UWV).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.