Bijgewerkt: 4 maart 2024

Aanleg oprit van Hoeksewaard naar Beneluxbaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-02-2012

Om de verkeersveiligheid rondom de scholen aan Laan Rozenburg te vergroten en het noordelijk deel van de wijk Randwijck beter te ontsluiten stemt het college van B en W van Amstelveen in met de aanleg van een oprit van de Hoeksewaard naar de Beneluxbaan.

De nieuwe ontsluiting betekent, dat er minder verkeer vanuit de wijk langs de basisscholen aan Laan Rozenburg hoeft te rijden. Daarmee wordt de schoolomgeving veiliger en schoner. Bovendien vormt de oprit voor het noordelijk deel van Randwijck een snellere ontsluiting naar het hoofdwegennet.


Grotere kaart weergeven Op de foto is de Hoeksewaard is nog een afrit van Beneluxbaan. Nadat de kruising wordt verbouwd, mag het verkeer ook de weg als oprit naar de Beneluxbaan gebruiken

Wethouder John Levie van verkeer (BBA): ‘Die ontsluiting zorgt direct voor een verkeersveiliger situatie in de wijk. Voor direct omwonenden van de oprit is zorgvuldig gekeken naar de inpassing, de te verwachten hoeveelheid verkeer, luchtkwaliteit en geluid. Dit blijft zeker binnen de normen. Verder wordt zo veel mogelijk groen gespaard.’

Het gedeelte van de Hoeksewaard naar de Beneluxbaan ten oosten van de kruising met het in zuidelijke richting lopende gedeelte van deze weg wordt tweerichtingsweg. Bestuurders van motorvoertuigen mogen na herinrichting van dit weggedeelte niet op de linkerrijbaan komen en moeten vanaf de Hoeksewaard de oprit naar de Beneluxbaan in zuidelijke richting volgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.