Bijgewerkt: 8 december 2021

Aanleg recreatief fietspad in de Bovenkerkerpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Dienst Landelijk Gebied
17-06-2009

Dienst Landelijk Gebied (DLG) is op 17 juni 2009 gestart met de aanleg van een recreatief fietspad van ongeveer 2 kilometer lang in de Bovenkerkerpolder. De landinrichtingscommissie voor de herinrichting van Amstelland heeft hiervoor opdracht gegeven namens de provincie Noord-Holland.

Fietspad Amstelveen
(Dienst Landelijk Gebied - 2009)

Kaart van de Bovenkerkerpolder met het nieuwe fietspad


Bij een eerste berekening van de kosten bleek er in het landinrichtingsbudget onvoldoende geld voor de realisatie van het fietspad te zijn. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben daarom in november 2008 ingestemd om POP-subsidie voor dit project bij de Europese Unie aan te vragen.

De subsidie is inmiddels toegezegd. De toekomstige beheerder van het fietspad, Groengebied Amstelland, heeft ook extra financiering toegezegd. Het tracé is al in 2002 door Gedeputeerde Staten van Noord Holland vastgesteld. In 2005 heeft de gemeente Amstelveen het ook goedgekeurd.

Door broedende vogels kon aannemer Zeinstra uit Ouderkerk aan de Amstel niet meteen na de aanbesteding in maart aan de slag. Het fietspad loopt vanaf de Laan van de Helende Meesters over het A3-tracé in zuidelijke richting. Na een gedeelte over de kade langs de stadsrand steekt het pad ter hoogte van de Lichtboei de wijk Waardhuizen in.

Ook is er straks een Oost-Westverbinding ter hoogte van de Middenwaard, dwars door de polder naar de Amsteldijk Zuid. DLG legt ook drie fietsbruggen aan. Brommers en snorfietsen mogen geen gebruik maken van het fietspad. Dit legt de gemeente later vast in een verkeersbesluit. Langs het fietspad komt geen verlichting, omdat het bedoeld is als recreatief pad.

In de Middelpolder laat DLG een recreatieve fiets- en een ruiterverbinding aanleggen. Deze verbindt de Kostverlorenweg met het recreatiegebied Wester Amstel Noord. Groengebied Amstelland wordt beheerder van de fiets- en ruiterverbindingen.

Met vragen over het project kunt u terecht bij mw. L. Wassink van de Dienst Landelijk Gebied, tel. 030-234 4561 of L.wassink@minlnv.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.