Bijgewerkt: 17 april 2024

Aanpak onaangepast gedrag van jongeren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-04-2005

De lokale overheid gaat samen met de buurgemeenten Aalsmeer en Uthoorn het „onacceptabele en onaangepaste gedrag van jeugd in de openbare ruimte'' aanpakken.

Hiertoe heeft vorige week het Amstelveense college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Jeugdveiligheidsplan 2005-2006.

De aanpak van problemen op dit terrein wordt benaderd vanuit zowel de strafrechtelijke invalshoek, als vanuit het veiligheids- en lokaal jeugdbeleid van de drie gemeenten.

„Binnen de aanpak is er aandacht voor het voorkomen ervan (preventie), de aanpak van problemen (repressie) en de aansluiting met zorg en hulpverlening," aldus Letty Groenveld van de afdeling communicatie. „Bij preventie gaat het onder meer om plaatsen op straat waar jongeren samenkomen en de beleving van de veiligheid op en om scholen door zowel docenten, leerlingen als ouders.

Ook verantwoord omgaan met genotmiddelen is onderdeel van de preventieve aanpak."

„Repressie is vooral een zaak van politie en justitie. Uitgangspunt is een snelle en consequente afhandeling van jeugdzaken. Politie en justitie stroomlijnen de opsporing, vervolging en de afstemming met de hulpverlening voor dit doel. Problematische jeugdgroepen worden in beeld gebracht."

„Daarnaast kijken de samenwerkende partners bij jeugd veiligheid ook naar de mogelijkheden die jeugdzorg, jeugdwelzijn en onderwijs bieden. Zijn er bijvoorbeeld arbeidstrajecten of specifieke scholingstrajecten beschikbaar." Het jeugd veiligheidsplan is een onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid en opgenomen in het onlangs vastgestelde actieplan integrale veiligheid 2005.

De kosten voor uitvoering van het plan worden betaald vanuit de kwaliteitsimpuls veiligheid.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.