Bijgewerkt: 30 juni 2022

Aanpak adresfraude door extra huisbezoeken

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
25-02-2015

De risicogerichte aanpak van adresfraude loont. Vanaf dit jaar wil de overheid ruim drie keer zoveel huisbezoeken uitvoeren en daardoor 15.000 fraudegevallen opsporen. Het kabinet heeft afgelopen december besloten hiervoor 13 miljoen euro op jaarbasis te investeren. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) roept nu via een brief gemeenten op deze extra huisbezoeken af te leggen.

Foto Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2014)

Ronald Plasterk, (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


In totaal verwacht de overheid door het afleggen van 20.000 huisbezoeken per jaar 15.000 gevallen van adresfraude op te sporen. Eén opgespoorde adresfraudeur levert gemiddeld 2.800 euro aan adresfraude gerelateerde baten op door bijvoorbeeld teruggevorderde uitkeringen. Dat levert in totaal 42 miljoen euro per jaar op.

De huisbezoeken worden betaald door BZK. Nu komen de opbrengsten van huisbezoeken namelijk ten goede aan een tiental uitkeringen- en toeslagenverstrekkers, zoals het UWV en de Belastingdienst. Terwijl de kosten voornamelijk worden gemaakt door gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Daarom ontvangen degenen die de huisbezoeken afleggen hiervoor voortaan een vergoeding.

BZK deelt risicoprofielen met gemeenten om gericht huisbezoeken te kunnen afleggen. Deze nieuwe methodiek werkt. Bij één op de drie adressen bleek sprake van onjuiste adresregistratie met als mogelijk gevolg fraude met regelingen en uitkeringen die afhankelijk zijn van het woonadres van mensen, zoals bijstand, huurtoeslag, of studiefinanciering. Of er werd adresfraude gepleegd, omdat iemand zich onvindbaar wilde maken vanwege bijvoorbeeld (belasting)schulden, uitstaande boetes, of omdat de politie achter deze persoon aan zit. Lees ook: Brief over deelname van gemeente aan huisbezoeken 2015 (pdf 2 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.