Bijgewerkt: 24 juni 2024

Aanpak huisvesting arbeidsmigranten uit Oost-Europa

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-03-2012

Het College van B en W van Amstelveen komt in het najaar van 2012 met een aanpak voor huisvesting van een steeds groter worden groep Oost-Europeanen, veelal werkzaam in glastuinbouw en Aalsmeerse veiling. Onderzoek in Greenport-verband moet meer inzicht geven in de omvang van regionale arbeidsmigranten, hun specifieke huisvestingsbehoefte, maar ook eventueel overlast en maatregelen om dit te bestrijden.

De gemeente Amstelveen staat bekend om haar internationale karakter en aantrekkelijkheid als woonplaats voor buitenlandse werknemers die van groot belang zijn voor de regionale en lokale economie. Zogenaamde arbeidsmigranten leveren ook een belangrijke bijdrage aan de omzet van de Greenport Aalsmeer activiteiten.

Ook voor deze groep inwoners moet passende én veilige woonruimte binnen woongebieden beschikbaar zijn, bij voorkeur in de nabijheid van de werkgevers zelf. Beoogde locaties moeten voldoen aan geluid- en andere milieueisen voor woonfuncties. Een initiatief om op bedrijventerrein Legmeer een kantorenpand om te bouwen naar migrantenhuisvesting keurde de gemeente om die reden af. 

Passende en veilige woonoplossing

De gemeente Amstelveen start een onderzoek naar de huisvestingssituatie van arbeidsmigranten in Amstelveen. Hierbij zoekt de gemeente aansluiting bij de werkwijze van collega-gemeenten uit de Greenport Aalsmeer regio.

groot  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan-Willem Groot (CDA) Wethouder van Wonen: 'Voor alle Amstelveense inwoners moet een passende woonoplossing beschikbaar zijn. Het college staat open voor initiatieven die bijvoorbeeld kantoorleegstand tegengaan, maar de oplossing moet wel aansluiten bij de ruimtelijke mogelijkheden en milieueisen'


We werken aan een structurele aanpak die het huisvesten van arbeidsmigranten faciliteert en tegelijkertijd omwonenden beschermt tegen eventuele overlast. Speerpunt voor Amstelveen hierbij vormt de huisvesting van kenniswerkers.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.