Bijgewerkt: 21 september 2021

Aanpak van overmatig gebruik alcohol onder jongeren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
06-01-2010

Aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren wordt in 2010 onverkort voortgezet. Dat heeft het college van Amstelveen besloten na evaluatie van de maatregelen die tot op heden zijn toegepast. Verder gaan scholen voor voortgezet onderwijs samen één protocol maken voor het omgaan met alcohol, drugs en roken.

Uit onderzoek van de GGD en uit de dagelijkse praktijk blijkt. dat overmatig alcoholgebruik onder jongeren ook in Amstelveen een probleem is. In de gemeente werken diverse partijen samen ter bestrijding van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Het gaat daarbij onder meer om de Brijder stichting (verslavingszorg), de GGD (gezondheidszorg), het jongerenwerk, het onderwijs, de politie en de gemeente.

Wijn Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2010)

Overmatig alcoholgebruik onder jongeren ook in Amstelveen is een probleem


De plaatselijke aanpak is gericht op preventie en repressie. Zo zijn in een aantal gebieden alcoholverboden ingevoerd. Belangrijkste resultaat dat daarnaast tot nu toe is bereikt, dat betrokken partijen nader tot elkaar zijn gekomen.

Zo is onder meer contact tot stand gekomen tussen het jongerenwerk van Cardanus en Albert Heijn-filialen waar jongeren veelal in de avonduren licht alcoholische dranken kopen. Ook is afgesproken dat scholen en sportverenigingen aan betreffende AH-filialen en avondwinkels doorgeven wanneer zij feestavonden houden, zodat het winkelpersoneel extra alert is.

Verder organiseert de GGD ouderavonden met interactief theater over alcohol en drugs op scholen voor voortgezet onderwijs. Tevens houdt een preventiewerker spreekuren op het KKC en het Amstelveen College.

Daarnaast vindt er 'vroeg-signalering' plaats in het zogenaamde Netwerk 12-plus, waarin organisaties die met jongeren te maken hebben, samenwerken. Zo moet een jongeren die als gevolg van alcoholgebruik voor het eerst in aanraking komt met de politie verplicht een gesprek aangaan met een medewerker van Brijder. Verder kunnen horeca-ondernemers 'zorgsignalen' doorgeven aan de buurtregisseur van de politie. Die kan die signalen dan weer inbrengen in het Netwerk 12-plus.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.