Bijgewerkt: 3 december 2021

Aanpassing uitgesproken pro Olmenhof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
13-12-2007

Door Henk GodthelpHenk Godthelp Amstelveen

De ter elfder ure aangebrachte aanpassingen in de nieuwbouwplannen voor De Olmenhof aan In de Wolken zijn dermate gunstig voor de eigenaar de Stichting Woonzorg Nederland dat de omwonenden hun grote twijfels hebben over de zorgvuldigheid van besluitvorming. Dit stelt de heer J. Johannisse namens de omwonenden.

„De veranderingen zijn buiten proporties. Er is nooit in de raad of enige commissie gepraat over de schaal van extra mogelijkheden." „Bij de veranderingen waren de toevoeging van een bouwstrook van 840 vierkante meter aan de achterkant van het pand, gedeeltelijke verhoging het gebouw van vijftien naar achttien meter, en verhoging van het bebouwingspercentage van vijftig naar negentig procent. Dat levert 9.818 vierkante meter bouwoppervlak extra op."

„Natuurlijk was dat op het niveau van het college wel bekend of had bekend kunnen zijn, omdat al in een eerder stadium over de verkoop is besloten van de grond "

Olmenhof Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Zorgcentrum De Olmenhof van de Stichting Brentano


Overleg voor schetsbouwplan De Olmenhof

Alle veranderingen alsmede het verplichte overleg hebben plaatsgevonden vóórdat het schetsbouwplan van De Olmenhof werd vrijgegeven en de wijziging in het ontwerp-bestemmingsplan werd ingediend."

Deze formeel onjuiste gang van zaken schetst de heer J. Johannisse namens de omwonenden van De Olmenhof, woonachtig aan Majella en In de Wolken. Zij verzetten zich tegen de nieuwbouwplannen van het zorgcentrum. „De gemeente heeft het bebouwingspercentage opgehoogd van vijftig naar negentig procent. Een percentage dat volgens de hedendaagse planologische inzichten absurd hoog is.

Het aantal te realiseren zorgplaatsen wordt teruggebracht van 97 naar zestig, terwijl het bouwvolume wordt opgehoogd van 37.710 kubieke meter naar 67.163 kubieke meter. Tenslotte is een strook grond toegevoegd van 850 meter." Het leidt volgens de omwonenden geen twijfel dat de gemeente al het mogelijke heeft gedaan om een nieuw Olmenhof „maximale economische perspectieven" te bieden.

Verlies van zonlicht

Daar tegenover staat volgens de omwonenden dat dertien huizen aanzienlijke verlies van rechtstreeks intredend zonlicht hebben, oplopend tot honderden uren in de winter. „Een aantal bewoners aan Majella zal zonlicht derven en tenminste twee woningen aan In de Wolken verliezen zeer veel zonlicht in de wintertijd. Tenslotte verliezen deze bewoners nagenoeg hun gehele privacy."

„De vraag doet zich voor in hoeverre het legitiem is dat de gemeente actief bezig is de particuliere belangen van bewoners te offeren ten gunste van de particuliere belangen van Woonzorg Nederland, de stichting die eigenaar is van de Olmenhof. De gemeente heeft geen oog voor belangen van bewoners die als 35 jaar in een bepaalde situatie zitten. Dat is onterecht."

Woonzorg Nederland

„De gemeente verkoopt onbebouwde en laagbebouwde grond aan Woonzorg Nederland en zorgt er vervolgens voor dat Woonzorg op deze plek een flat mag bouwen van achttien meter hoog die in ernstige mate zon wegneemt van omwonenden. De gemeente benadeelt haar inwoners ten behoeve van een marktpartij. Het gaat hier om maximale uitbuiting van een beschikbaar stuk grond door Woonzorg en van een door de gemeente verkocht stuk grond. Dit zijn puur economische motieven."

Johannisse vraagt zich af of de diverse belangen goed tegen elkaar zijn afgewogen. „Het leidt geen twijfel dat aangepaste huisvesting voor ouderen een maatschappelijk belang is. Maar anders dan vroeger is dit geen zaak meer die wordt gesubsidieerd of waar de overheid rechtstreekse bemoeienis mee heeft. De bouw en exploitatie door de stichting Woonzorg Holland geschieden thans volledig langs commerciële weg”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS