Bijgewerkt: 28 september 2021

Aansluiting van N201 op de rijksweg A4 is vertraagd

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
27-12-2012

De nieuwe aansluitingen van de N201 op de A4 worden later dan gepland opgeleverd. Deze vertraging is te wijten aan technische aanpassingen in een deel van het werk. Hierdoor heeft er opnieuw afstemming plaatsgevonden met de aannemer MNO Vervat over de uitvoering van de werkzaamheden. De aansluitingen A4 maken deel uit van het Masterplan N201+.

Gedurende de uitvoering van de aansluitingen A4 is er een aantal wijzigingen opgetreden. Dit betreffen vooral wijzigingen in het ontwerp en de technische uitvoering ervan. Ook is er vertraging opgetreden bij het verleggen van kabels en leidingen en een grote gastransportleiding van de gasunie.

Bovendien bleek, dat het Dynamisch Verkeersmanagement systeem anders uitgevoerd moest worden, dan oorspronkelijk was gepland. Dit hangt samen met veranderde eisen die vanuit Rijkswaterstaat worden gesteld.

n201 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De enorme betonpilaren van de toekomstige N201 in aanbouw op de Schipholdijk/Fokkerweg in november 2012


Deze wijzigingen hebben uiteraard consequenties voor de afspraken met de aannemer, zoals die in het contract zijn vastgelegd. Door de grootte en complexiteit van het werk heeft het overleg met de aannemer over het extra werk enige tijd geduurd. Inmiddels zijn de gesprekken in een afrondende fase en kan de aannemer het werk na het kerstreces weer hervatten.

In tussentijd is er wel gewerkt aan de afbouw van een aantal kunstwerken en aan de busbaan. Medio 2013 kan de bus over het nieuwe viaduct rijden. De fietsbrug wordt in het voorjaar opengesteld voor fietsers en voetgangers. Dit is wel later dan gepland, oorspronkelijk was het de bedoeling, dat de brug eind 2012 al open zou kunnen.

Hoe groot de opgelopen vertraging precies is, valt op dit moment nog niet te zeggen. Wel is duidelijk, dat een openstelling van de nieuwe Aansluitingen A4 in het voorjaar nog niet mogelijk is. Vanaf eind 2013 is het werk voor het Masterplan N201+ afgerond ( met uitzondering van de Omlegging Schiphol-Rijk en de op- en afritten bij de Zijdelweg).

Dit betekent, dat de nieuwe N201 is opengesteld voor het verkeer. Sommige delen van de nieuwe N201 kunnen al eerder open. Vanaf eind 2011 gebeurt dit ook al in fases. Bij de gedeelten die voor het einde van 2013 nog niet kunnen worden opengesteld, wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur, om de doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen.

N201+

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn aan de vernieuwing en verbreding van de N201 tussen de A4 en Amstelhoek. Dat is hard nodig om dit economisch belangrijke gebied rondom Schiphol en Flora Holland vitaal te houden.

De nieuwe weg verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied. De aansluiting van de nieuwe N201 op één van de belangrijkste verkeersaders in Nederland, de A4, is een onderdeel van dit project.

Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u naar onze website: www.n201.info , waar onder Aansluitingen A4/werkinuitvoering de meest recente gegevens staan. Bij vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 0200 600 (gratis).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.