Bijgewerkt: 25 juni 2022

Aantal immigranten en emigranten in Nederland ook in 2018 hoog

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-10-2018

In de eerste drie kwartalen van 2018 kwamen er in Nederland 81.000 inwoners bij. Dit is vergelijkbaar met de bevolkingsgroei in dezelfde periode van vorig jaar. De groei wordt vooral bepaald door buitenlandse migratie. Er schreven zich 69,5 duizend meer mensen vanuit het buitenland in bij een Nederlandse gemeente dan er vertrokken. Daarnaast werden ruim 11 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een belangrijk deel van de jaarlijkse migratiebeweging vindt plaats in het derde kwartaal. Daarmee geven de cijfers tot en met september al een beeld van de groei voor dit jaar. In de eerste drie kwartalen van dit jaar kwamen 186 duizend immigranten naar Nederland, 4,5 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar geleden waren geteld. Daarnaast emigreerden 116,5 duizend mensen, 1,5 duizend meer dan in de eerste drie kwartalen van 2017. Daarmee ligt het migratiesaldo vooralsnog zo’n 3 duizend hoger dan vorig jaar.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

Migratiesaldo naar herkomst, januari t/m september 2017-2018 in Nederland (voorlopige cijfers)


Meer migratie uit Europa, minder uit Azië. De trend die zich ook al in het eerste halfjaar aftekende zet zich door. Het aantal Aziatische (waaronder Syrische) migranten neemt per saldo af, de migratie uit Afrika, Amerika en vooral Europa neemt toe. Tot nu toe hebben zich 92.000 immigranten uit Europa gevestigd en vertrokken er 56.000. Personen met een Poolse achtergrond vormen daarbinnen nog steeds de grootste groep, met ruim 16,5 duizend immigranten en 10 duizend emigranten tot en met het derde kwartaal van 2018.

Ook vanuit andere landen in Europa steeg de immigratie. In de eerste drie kwartalen van 2018 schreven zich ruim 11 duizend Bulgaren en Roemenen bij een Nederlandse gemeente in. Sinds 2007, het jaar dat Bulgarije en Roemenië toetraden tot de Europese Unie, is zowel het aantal immigranten als emigranten met deze achtergrond toegenomen. Tot en met september van dit jaar vertrokken 5.000 personen met een Bulgaarse of Roemeense achtergrond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.