Bijgewerkt: 29 november 2022

Aantal meldingen jeugdoverlast in Amstelveen stabiliseert

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-11-2013

In Amstelveen zijn tot en met augustus 2013 272 meldingen jeugdoverlast binnengekomen. Dit aantal is vrijwel gelijk aan de eerste acht maanden van 2012. Dit blijkt uit de tweede periodieke rapportage ‘Jeugd en Veiligheid en Handhaving’ die het college van B en W aan de gemeenteraad stuurde.

De jeugdoverlast lijkt zich na de daling tussen 2008 en 2013 nu te stabiliseren. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Jeugd en Handhaving:’ Het algemene beeld is, dat er geen spectaculaire wijzigingen zijn ten opzichte van de eerste vier maanden van dit jaar. Het college beseft, dat jeugdoverlast altijd zal blijven bestaan, het is onmogelijk dit naar een ‘nulpunt’ terug te brengen. De dalende lijn kan dan ook niet eindeloos aanhouden. Natuurlijk blijf ik er samen met de burgemeester bovenop zitten. In wijken, waar de cijfers oplopen wordt gekeken, of een specifieke aanpak gewenst is’.

jeugdoverlast Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Politiemeldingen Jeugdoverlast tussen 2009-2013 in Amstelveen


Verschuivingen

Hoewel het totaal aantal overlastmeldingen vrijwel gelijk is aan 2012 zijn er wel verschuivingen waar te nemen. Bankras, Keizer Karelpark, Elsrijk, Patrimonium-Randwijck, Oude Dorp-Bovenkerk en Westwijk laten een stijging van het aantal meldingen zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Westwijk Oost heeft met 53 meldingen veruit het meest te kampen met jeugdoverlast. Een verklaring hiervoor is, dat het niet alleen de grootste wijk van Amstelveen is, maar ook de wijk, waarin de meeste jongeren wonen.

jeugdoverlast Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Vrijwilligers en jongerenwerkers in het Huttendorp


De overlast door jongeren in de wijk Groenelaan is fors gedaald. In 2009 waren er 60 meldingen van overlast. Vorig jaar is dit afgenomen naar 38 meldingen en dit jaar zijn er tot augustus nog maar 15 meldingen binnengekomen. Deze afname geldt ook voor Stadshart, Middenhoven, Waardhuizen en Kostverloren.

Naast overlastmeldingen bevat de periodieke rapportage ‘Jeugd en Veiligheid en Handhaving’ (pdf 17 pagina’s) ook informatie over cameratoezicht, het aantal en soort vernielingen in de stad, verbalen parkeren en meldingen overlast/milieu/parkeren-verkeer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.