Bijgewerkt: 3 december 2022

Aantal passagiers op Schiphol daalt met 6,6%

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
04-11-2009

In totaal reisden er in september 2009 ruim 4,0 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een afname van 6,6% ten opzichte van september vorig jaar. Het aantal passagiers dat Schiphol gebruikte om over te stappen daalde met 6,1%; het overige passagiersvolume nam af met 6,9%.

Vracht

In september werd er op Schiphol bijna 110.000 ton vracht verwerkt. Voor de 3e achtereenvolgende maand ligt het vrachtvolume 15% lager in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van het groeicijfer van de 1e helft van 2009 (-26,7%) is dit een behoorlijke verbetering.

In september werd ruim 59.800 ton vervoerd door full freighters (een afname van 23,1% t.o.v. september 2008); ruim 49.700 ton werd vervoerd in passagierstoestellen (een daling van 1,5% t.o.v. september 2008).

Gates Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Schiphol naar de gates E, F, G, H, D


De trend die sinds het begin van dit jaar zichtbaar is en waarbij verhoudingsgewijs steeds meer vracht wordt vervoerd door passagiertoestellen, houdt aan; werd vorig jaar september nog 39% vracht vervoerd door passagiertoestellen, afgelopen september was dit ruim 45%. Kijkend naar de 1e tien maanden van 2009 dan was ruim 47% van het totale vrachtvolume bellyvracht, dit percentage lag in dezelfde periode vorig jaar op bijna 41%.

Vliegtuigbewegingen

In september werden er 34.184 vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer uitgevoerd; een daling van 8,8% ten opzichte van september 2008. Het aantal bewegingen uitgevoerd door passagierstoestellen daalde met 8,1%, het aantal uitgevoerde vrachtvluchten nam af met 24,8%.

Punctualiteit

In september 2009 werd het vliegverkeer nauwelijks gehinderd door het weer of andere beperkende omstandigheden. Gecombineerd met een daling in het aantal vliegtuigbewegingen zorgt dit in september voor verbetering van de punctualiteit. Van de aankomsten was 91,0% op tijd (+10,6 procentpunt tov september 2008); de punctualiteit van de vertrekkende vluchten kwam uit op 83,3% (+13,6 procentpunt tov september 2008).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.