Bijgewerkt: 18 mei 2024

Aanvraag huishoudelijke hulp voor 75 plussers wordt eenvoudiger

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-06-2011

De aanvraag van huishoudelijke hulp voor 75 plussers die minder dan 4 uur per week hulp nodig hebben wordt eenvoudiger. De integrale gesprekken die normaliter nodig zijn, worden per 1 juli 2011 afgeschaft voor 75 plussers met een beperking, of stabiel ziektebeeld.

Vereenvoudigd proces

Klanten van 75 jaar, of ouder waarbij de beperkingen, of het ziektebeeld stabiel zijn, en waarbij minder dan 4 uur per week (maximaal klasse 2) hulp bij het huishouden aangevraagd wordt, krijgen direct en automatisch een indicatie, Voor deze doelgroep wordt geen integrale Intake meer gedaan.

Koops  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Dit betekent, dat één keer telefonisch dan wel elektronisch contact opnemen met de gemeente voldoende is om deze hulp bij het huishouden aan te vragen. Onderdeel van deze verkorte procedure is tevens, dat een indicatie automatisch voor 5 jaar wordt toegekend. De klant hoeft gedurende 5 jaar geen contact op te nemen met de gemeente. Tenzij de klant gedurende deze periode zelf vraagt om aanpassingen in de hulp door verandering in de persoonlijke situatie.

Om fraude te voorkomen, wordt wel op enig moment achteraf en steekproefsgewijs, dus incidenteel, gecontroleerd, of de klant voor hulp bij het huishouden in aanmerking komt. Na 5 jaar neemt de gemeente kort telefonisch contact op met de klant om diens persoonlijke situatie door te spreken. Zijn er veranderingen opgetreden in de medische en/of sociale situatie van de klant, dan kan bijvoorbeeld aanvullende of andere hulp ingezet worden.

Hulp bij het huishouden bij klanten jonger dan 75 jaar

Voor klanten jonger dan 75 jaar verandert er niets. Met 'doorvragen' wordt een zo compleet mogelijk beeld gevormd van de medische en/of sociale situatie van de klant en de hulp die nodig is.

Afhankelijk van de persoonlijke kenmerken van de klant wordt het aantal uur hulp bij het huishouden per week bepaald. Dit geldt ook voor de periode dat hulp bij het huishouden ingezet wordt, maar is maximaal 5 jaar. Na deze periode wordt - net als bij klanten ouder dan 75 jaar - de medische en/of sociale situatie van de klant opnieuw bekeken (herindicatie).

In 2010 zijn er 1309 aanvragen hulp bij het huishouden binnen gekomen. Hiervan waren er 762 aanvragen van personen van 75 jaar en ouder. Dit 58 % van het totaal aantal aanvragen. Wethouder Koops bereikt hiermee administratieve lastenverlichting voor deze groep burgers. De huishoudelijke hulp wordt voor direct en voor vijf jaar toegekend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.