Bijgewerkt: 15 april 2024

Actie Uithoorn4Haiti

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Conchita Willems
01-02-2010


Op initiatief van Buurtbeheer Europarei in Uithoorn hebben een aantal Buurtbeheren verschillende activiteiten georganiseerd de afgelopen week. Woensdag is er door ruim 65 schoolkinderen gedanst voor Haïti onder leiding van een professionele danser in ’t Buurtnest, in 'De Kajuit' en op de 'Brede School', er zijn op 'De Tweemaster' koekjes gebakken en verkocht in de buurt, werden er door de kinderen lege flessen ingezameld en zaterdag was er een collecte op de winkelcentra Amstelplein en Zijdelwaard.

Haiti Amstelveen
(Foto Conchita Willems - 2010)

Scholieren voor Haïti


De reacties bij het collecteren waren bijzonder hartelijk. De kinderen die op de basisscholen al hadden meegedaan, vertelden aan de collectanten gedreven hun verhalen. Er was ook een meneer uit Polen, die na een uur weer bij de collectant terugkwam met een groot bedrag. Dat bedrag had hij direct ingezameld bij zijn Poolse vrienden.

Het totale bedrag bij elkaar gedanst, gebakken en opgehaald, is € 2.078,86. Op maandag 1 februari 2010 werd de cheque overhandigd aan Barbara Markovits van SOS Kinderendorpen. Op Haïti zijn er twee kinderdorpen, die gelukkig ongedeerd zijn gebleven. Deze dorpen bieden nu extra opvang met noodtenten, medische hulp, voedsel, water en uitreiking van hygiëne kits aan getroffen kinderen en gezinnen.

Haiti Amstelveen
(Foto Conchita Willems - 2010)

De cheque van 2.078,86 euro wordt overhandigd


Ook zijn er SOS-buurtcentra heropend voor dagelijkse opvang van bijna 600 kinderen, die er door de ramp nu alleen voor staan. En elke dag worden dat er meer. Op de website www.soskinderdorpen.nl wordt gepubliceerd hoe het mooie bedrag wordt besteed. U kunt nog storten op giro 2280 t.n.v. Haïti. Het geld wordt volledig besteed aan deze hulpacties.

Prachtig dat de Uithoornse kinderen en volwassenen zich hebben ingezet voor deze enorme nood. De ondersteuning van de gemeente Uithoorn en welzijnsorganisatie Cardanus ging goed en snel. Bedankt wereldburgers, voor wat jullie deden. Wij hopen, dat Haïti er weer bovenop komt in kracht, liefde en steun.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.