Bijgewerkt: 27 juni 2022

Actieplan 'Focus op Vakmanschap'

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
02-06-2014

Brief van minister Jet Bussemaker (OCW), mede namens staatssecretaris Dijksma (EZ), aan de Tweede Kamer over toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs:

Voor de toekomstige welvaart van Nederland is het cruciaal, dat de talenten van mensen zoveel mogelijk worden ontwikkeld. De steeds sneller veranderende arbeidsmarkt maakt die urgentie groot. Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig: van elektrotechnicus tot opticiens, van kraamverzorgers tot game-ontwikkelaars. Mensen moeten flexibel inzetbaar zijn, sociaal vaardig en creatief en hun leven lang blijven leren. Dat stelt ook hoge eisen aan ons middelbaar beroepsonderwijs. Om de wendbaarheid van mensen te vergroten moet Nederland zich ontwikkelen van een kenniseconomie naar wat de WRR noemt een ‘lerende economie’. Daarvoor moet allereerst de basis van het (beroeps)onderwijs op orde zijn.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Jet Bussemaker, (PvdA) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Nederland heeft een goed vertrekpunt om deze ambities waar te maken. Zo kennen we een uitgebreid stelsel van beroepsonderwijs, zoals verder maar weinig landen hebben. Een integrale kolom, van vmbo tot en met hbo, is in breedte en kwaliteit internationaal ongeëvenaard. Vanuit het buitenland wordt dan ook met regelmaat met grote belangstelling gekeken naar de wijze, waarop in Nederland het beroepsonderwijs is vormgegeven. Recent nog vanuit China, waar men van plan is om het beroepsonderwijs op een vergelijkbare manier in te richten.

De basis van het mbo is steeds beter op orde. De mbo–instellingen zijn erin geslaagd om het aantal leerlingen, dat voortijdig de school verlaat zonder startkwalificatie verder terug te dringen. Daarnaast is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gemiddeld genomen goed. Zo vonden gediplomeerde schoolverlaters van schooljaar 2010-2011 gemiddeld genomen binnen een maand een baan. Er is echter een aantal grote opleidingen in het mbo, dat zich gedurende een langere periode kenmerkt door een groot aandeel gediplomeerde schoolverlaters zonder werk, of een baan onder niveau.

Met het actieplan Focus op Vakmanschap is de weg naar uitdagender beroepsonderwijs ingezet. De komende jaren zijn de mbo-instellingen bezig met de implementatie van dit actieplan. De opleidingen worden geïntensiveerd en waar mogelijk worden mbo 4 opleidingen in drie jaar aangeboden. Compacte èn intensieve opleidingen zijn aantrekkelijker voor studenten en vormen daarmee een goed alternatief voor de ‘havo-route’. Een herziening van de kwalificatiestructuur moet ervoor zorgen, dat ook de inhoud van het beroepsonderwijs nog beter gaat aansluiten op, wat de toekomstige arbeidsmarkt vraagt. Een zorgvuldige en doeltreffende implementatie van het actieplan “Focus op Vakmanschap” is voor mij de hoogste prioriteit. Lees verder: Kamerbrief over toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs. (pdf 27 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.