Bijgewerkt: 18 september 2021

Actieplan integrale veiligheid 2010 Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-01-2010

Het college van Ben W van Amstelveen heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2010. In dit plan zijn gemeentelijke veiligheidsprojecten en –acties opgenomen die dit jaar worden uitgevoerd.

Veel van de projecten zijn een voortzetting van projecten van vorig jaar zoals het scooterproject en het project veilig ondernemen. Projecten gericht op een (preventieve) aanpak van (jeugd)overlast, inbraken, vernielingen en huiselijk geweld krijgen dit jaar extra prioriteit.

Bikerteam Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Twee leden van het Amstelveense bikerteam


Uitgangspunt van het actieplan blijft om vooral gebiedsgericht te werken. De problemen die in een wijk spelen staan centraal, waarbij als het gaat om oplossingen in overleg met de wijk vooral maatwerk wordt geleverd. Hierbij staat voorop dat de gemeente, politie en de inwoners samen verantwoordelijk zijn.

Het actieplan integraal veiligheidsbeleid 2010 speelt in op ontwikkelingen en op het blijvend verbeteren van het gevoel van veiligheid van de burgers van Amstelveen. Dat betekent onder meer het blijven inzetten van het gemeentelijk bikerteam voor extra toezicht in de openbare buitenruimte, de inzet van de wet BIBOB om misbruik van vergunningen, subsidies en aanbestedingen te voorkomen, maatregelen ter voorkoming van inbraak en vernielingen, schadeverhaal en andere projecten om de veiligheid in Amstelveen te blijven waarborgen.

Ook de regeling kleine veiligheidsprojecten voor particulieren en ondernemers blijft onverkort van kracht in 2010. De ontwikkeling van de objectieve veiligheid in Amstelveen laat zien dat een integrale aanpak nog steeds hard nodig is.

Naast de uitvoering van het actieplan wordt in 2010 ook nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 voorbereid, dat na de zomer aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd. De ervaringen van de afgelopen vier jaar worden in de planontwikkeling meegenomen.

Nieuw is bijvoorbeeld een onderzoek naar de invoering van burgernet. Burgernet is een telefonisch netwerk van burgers dat kan worden ingezet bij heterdaad opsporingsacties van de politie, bijvoorbeeld bij vermissing, inbraak of gewapende overvallen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.