Bijgewerkt: 3 december 2021

Activiteiten Cardanus week 36-2012

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
31-08-2012

Randwijck De Bos en Vaartflat, Bos en Vaartlaan 42

Samen aan Tafel ‘Amsterdamse buurtlunch’ 20 september, van 12.30-14.00 uur, € 4,00 is incl koffie thee en lunch. Tot 17 september kunt u zich opgeven bij 06-47614176.

cardanus Amstelveen
(Bron Cardanus - 2012)Elsrijk ‘t Open Hof, Burgemeester Haspelslaan 129

Oproep dag van de dialoog  welke wijkbewoner wil zich inzetten voor de dag van de dialoog? Onderwerp/thema: ‘crisis van kun je ermee?’ Gezocht: wijkbewoner die zich wil inzetten voor de organisatie met ondersteuning van de wijkwelzijnswerker. Interesse? neem contact op met Louise Teerink: 06-53692311 /lteerink@cardanus.nl  

Bijeenkomst wijkplatform 19 september,  20.00 uur, inloop: 19.30 uur. Agenda: Kruispunt Van Heuven Goedhartlaan/Onderuit, website wijjkplatform, bomenrenovatie najaar 2012, nieuws van de buurtregisseur.

Gezocht  secretaris voor wijkplatform Elsrijk

Gezocht bewoners die zich willen inzetten voor de wijk Elsrijk! Heeft u meer behoefte aan contact met andere buurtbewoners of heeft u zelf ideeën voor activiteiten waar de buurt behoefte aan heeft? Zou u daar zelf een bijdrage aan willen leveren? En mist u iets in de wijk wat er momenteel nog niet is? Neem contact op met de wijkwelzijnwerker. Wijkwelzijnwerker: Louise Teerink 06-53692311

lteerink@cardanus.nl  

Bankras/Korstverloren Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1

Filmavond start weer! Elke 3e woensdag v.d. maand vanaf 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur.

19 september “Les petits mouchoirs”. € 4,50 dit is incl. koffie/thee & gebak in de pauze.

Het Praathuis 22 september, iedere 2e en 4e donderdag v.d. maand van 13.00-15.00 uur. Een ontmoetingsplek voor anderstaligen om te oefenen met de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld door het lezen van stukjes uit de krant of het bespreken van onderwerpen zoals hobby’s,werk, religie etc.

Een bezoek aan het praathuis is vrijblijvend en gratis.

Rechtshulpspreekuur Elke dinsdagavond: telefonisch 19.30 uur, persoonlijk 20.00-21.30 uur. Advies is gratis. Niet voor belastingzaken of strafrechtelijke zaken.

Oki Doki Elke dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur, 1 t/m 4 jaar, €1,65 per keer.

Wijkwelzijnwerker: Sanne Joosen 06-51531920 sjoosen@cardanus.nl Kinderwerk: Brigitte Bruines 06-53387094 bbruines@cardanus.nl  

Groenelaan De Bolder, Groenhof 140

Sociaal Steunpunt Spreekuur elke dinsdag 10.00-12.00 uur Tel. Tijdens spreekuur: 020-647150.

Keizer Karelpark De Buurtkamer, Van der Hooplaan 180

Multiculturele koffieochtend elke 1e woensdag van de maand van 9.30-11.30 uur. Georganiseerd door het Vrouwenplatform en Stichting Cardanus.

Inloop voor vrouwen 11 september van 10.00-15.30 uur

Kledingreparatie 11 september van 10.00-11.30 uur, Alleen materiaalkosten

Metro lezen en bespreken (Nederlands oefenen op een iets hoger niveau),  25 september van 10.00-11.00 uur

Innerlijke kracht 11 september van 13.00-14.30 uur

Vrouwenpraat (Nederlands oefenen) 12 september van 10.00-11.30 uur

Denk en Doe 12 september van 10.00-11.30 uur

Voor de activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd; Vrouwenplatform Amstelveen

Inlichtingen: tel. 020-6431601/ vrouwenplatform108@yahoo.com  

Voor meer info www.cardanus.nl Heeft u ideeën voor uw wijk? Wilt u iets veranderen in uw wijk?

Neem vrijblijvend contact op met de wijkwelzijnwerker in uw wijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS