Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Activiteiten van Protestants Amstelveen in januari 2014

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
30-12-2013

Ontmo- eten in Westwijk

Op donderdag 9 januari 2014 om 18.00 uur gaan we eten met elkaar: hoe leuk is dat! Waar? In Ons Tweede Thuis, Augusta de Witlaan 2. Voor € 7 een maaltijd met toetje en een drankje. Opgave Janet Parlevliet 06-17437908. Te bereiken met OV bus 199 (halte Berta von Suttnerlaan) en tram 51 -eindhalte Westwijk. Dit project is een initiatief van de protestantse wijkgemeente Amstelveen-Zuid.

Jan Eerbeek in Café Montpensier: ‘Gaan in het licht van de hoop’

Op 10 januari 2014 spreekt ds. Jan Eerbeek in Café Montpensier - ontmoeting en gesprek op vrijdagavond - over zijn werk onder gedetineerden en zijn pas verschenen boek  'Gaan in het licht van de hoop'.  De lezing brengt de actuele vragen rond criminaliteit, straf en illegaliteit ter sprake, evenals de taak (de ethiek) van de kerk. Het programma start om  20.00 uur in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerlaan 31a. De toegang is gratis en vanaf 19.30 uur is er koffie.

Ds. Jan Eerbeek is meer dan 30 jaar werkzaam geweest onder gedetineerden. Eerst als gevangenispredikant, later als  hoofdpredikant bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2013 nam Jan Eerbeek afscheid met een boek, getiteld 'Gaan in het licht van de hoop'.

Tijdens zijn werk als pastor startte hij in 1981, samen met collega’s uit het gevangeniswezen en vrijwilligers, in een kelder onder een flatgebouw in Den Haag een Open Huis voor ex-gedetineerden.

Dat was het begin van de Stichting Exodus, die in ruim 30 jaar is uitgegroeid tot een landelijke organisatie met 11 huizen waar jaarlijks 450 (ex-)gedetineerden met succes worden begeleid bij hun re-integratie in de samenleving. Beroepskrachten en zo’n 1800 vrijwilligers zetten zich daarvoor in.

In het justitiepastoraat en met de Dienst Geestelijke Verzorging heeft hij de krant gehaald door bijzondere initiatieven. Zo heeft hij zich ingezet voor de komst van geestelijke verzorging voor hindoes en moslims. Samen met het rooms-katholiek justitiepastoraat werd het Centrum voor het Justitiepastoraat ontwikkeld, dat wetenschappelijk onderzoek en toerusting verzorgt voor werkers in het justitiepastoraat. Ook droeg hij bij aan de ontwikkeling van een transithuis voor hen die illegaal in Nederland zijn en niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Driekoningencantate van Bach in Kruiskerk Amstelveen, zondag 12 januari, 17.00 uur

Op zondag 12 januari wordt in de serie muzikale vespers in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, een rijk-georkestreerde cantate van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. De cantate wordt uitgevoerd door de solisten Matthijs Frankena (tenor), Coert van den Berg (bas), traversospelers, hoboïsten, strijkers, continuo en de Vesperscantorij. Het (kist)orgel wordt bespeeld door Peter Ouwerkerk.

koningen Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de Wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken


De muzikale leiding heeft Henk Trommel. De vesper begint om 17.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur, koffie en thee staan klaar.

Tussen het geboorteverhaal, dat met Kerst centraal staat en de verhalen over Jezus' eerste optredens als volwassene - die in januari, de tijd die Epifanie genoemd wordt verteld worden - staat Driekoningen, waar verhaald wordt hoe mensen van heinde en ver, de wijzen uit het Oosten, het kerstkind komen vereren.

Cantate BWV 123, Liebster Immanuël, Herzog der Frommen is één van Bachs Driekoningencantates. In de piëtistische wereld rond 1700 draaide alles rond de persoonlijke relatie van de gelovige met de (hier) pasgeboren Jezus. In deze cantate wordt bezongen hoe Jezus steun en toeverlaat zal zijn in dit aardse tranendal.  Naar de Bijbelse vertellingen wordt in de cantate terloops verwezen, de reddende rol die het pasgeboren kind zal spelen in 'mijn' leven staat centraal en wordt in de recitatieven en aria's bezongen .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.