Bijgewerkt: 25 juni 2022

Afbouw van de AM Groep is noodzakelijk door de participatiewet

Nieuws ->

Bron: AM-gemeenten
02-12-2014

Zorg voor Wsw-ers en werknemers van de AM Groep staat centraal

De colleges van de vijf AM-gemeenten zijn dinsdag 25 november 2014 tot een voorgenomen besluit gekomen om de gemeenschappelijke regeling AM Groep af te bouwen. Bij de afbouw zijn de vaste dienstverbanden van de Wsw-ers niet in het geding: zij houden hun rechten en plichten van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), inclusief cao-loon. Gemeenten zetten in op constructieve samenwerking met OR.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle mensen die wel kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Met de komst van de Participatiewet houdt de mogelijkheid tot instroom in de bestaande Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op. De rijksvergoeding van een Wsw-plek neemt tot en met 2020 elk jaar verder af en daardoor ontstaat een groeiend tekort. Dit heeft financiële en organisatorische gevolgen voor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) AM Groep. Deze landelijke regelgeving en forse korting op het budget dwingen gemeenten tot heroverweging van de uitvoering van de Wsw.

Samenwerking

In samenwerking met de directie AM Groep en de OR AM Groep wordt de komende periode gewerkt aan het verder vormgeven van de beoogde verandering. De AM-gemeenten kiezen voor een zorgvuldige afbouw van de GR AM Groep en communicatie richting de medewerkers die werken via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zorg voor Wsw'ers en medewerkers AM Groep is belangrijk, daarom is gekozen voor een afbouwperiode van 2 jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Jur Engelchor / Gemeente Haarlemmermeer - 2014)

Drs. Ap Reinders (1973) (Haarlemmermeerse Actieve Politiek {HAP}) is wethouder Ondernemerschap, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid en is 6de locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer


Wethouder Ap Reinders, voorzitter dagelijks bestuur (DB) AM Groep: “Vrijdag 28 november 2014 is er een bestuurlijk overleg geweest tussen de vijf AM-gemeenten. Tijdens dit overleg hebben we gesproken over de voorgenomen besluiten om tot ontbinding van de GR AM Groep te komen. Aansluitend vond een gesprek met de OR plaats. We vinden het belangrijk hen meteen te betrekken bij de uitkomsten van onze vergadering. Voornaamste boodschap is, dat er voor de Wsw-doelgroep in 2015 nog niets verandert qua werk, of inzet. Er wordt ingezet op continuering van goede ondersteuning en, waar mogelijk, tot behoud van werk. De afbouw van de GR AM Groep vindt plaats in maximaal twee jaar gerekend vanaf besluitvorming door de gemeenteraden.”

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt, dat de huidige manier van uitvoeren niet aansluit bij de Participatiewet. De vijf AM-gemeenten willen bij de invoering van de Participatiewet meer vrijheid krijgen om zelf, per gemeente, een integraal beleid op het gebied van re-integratie vast te stellen. Zo kunnen ze meer grip krijgen op de uitvoering, beleid sneller aanpassen en werken aan werk dichterbij de thuisomgeving van de inwoners. Uit het onderzoek blijkt ook, dat de huidige manier van werken op de lange termijn financieel niet haalbaar is.

Vijf AM-gemeenten?

Amstelland-Meerlanden beslaat de vijf gemeentes: Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Haarlemmermeer. De AM-gemeenten werken sinds 1982 samen in de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlanden Overleg. De afgelopen tijd hebben de gemeenten een samenwerkingsagenda gemaakt en de lappendeken aan overleggen vereenvoudigd. De voor de AM-regio belangrijke thema’s zijn gebundeld in drie domeinen met elk een eigen overleg: Sociaal, Ruimtelijk-economisch en bedrijfsvoering. De gemeenten werken ook veel samen in SRA (Stadsregio Amsterdam) en MRA (Metropoolregio Amsterdam) verband.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.