Bijgewerkt: 28 juni 2022

Afbouw van de crediteuren onrechtmatigheid van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-05-2016

Herbert Raat wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de afbouw van de crediteuren onrechtmatigheid in Amstelveen:

Sinds mei 2014 wordt er effectief werk gemaakt van de afbouw van de crediteuren onrechtmatigheid in onze organisatie. De positieve effecten daarvan zijn zichtbaar geworden tijdens de recente accountantscontrole van de Jaarrekening 2015. In 2016 gaat die afbouw gestaag door. Toch heb ik ook de keuze moeten maken om enige inkoop onrechtmatigheid wat langer voort te laten duren. In enkele situaties vraagt het wegnemen van de onrechtmatigheid dermate grote inzet van gemeenschapsgeld, dat ik dat niet verantwoord vindt. Ik kies er dan ook voor om die situaties in 2016 te laten voortduren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Tijdens de behandeling van de jaarrekening in de commissie ABZ op 7 april 2016, haalde ik het voorbeeld van de bedrijfskleding van onze buitendienstmedewerkers aan. In de raadsvergadering van 20 april 2016 gaf ik u het voorbeeld van het serviceonderhoud aan onze bedrijfsvoertuigen. Dit zijn de twee meest substantiële voorbeelden, in de bijlage geef ik over beide voorbeelden een nadere uitleg. Voor 2017 gaat het naar het de huidige inschatting om nog ruim € 300.000 inkooponrechtmatigheid (€ 40.000 bedrijfskleding en € 260.000, wagenparkbeheer, service en onderhoud). Tegelijk houdt de afbouw van de overige inkooponrechtmatigheid en het voorkomen van nieuwe inkooponrechtmatigheid de hoogste prioriteit.

In 2016 wordt die verder afgebouwd met als doel, dat de accountant op dit onderdeel tot een goedkeurend oordeel kan komen over het boekjaar 2016. Met de nieuwe accountant treed ik hierover tijdig in overleg. Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het college van B en W

Herbert Raat Wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.