Bijgewerkt: 2 maart 2024

Afscheid Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
29-09-2017

Donderdagavond 28 september 2017 was het zover, het afscheid van Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen, dat al op 17 juli 2017 bekend was gemaakt. Toen iedereen om 18.30 uur de Huiskamer van de gemeente binnenkwam, werd men verwelkomd met koffie, thee en/of een gebakje en na wat over en weer gepraat begon om 19.00 uur een buitengewone raadsvergadering in de raadszaal van Amstelveen. Daar hadden ondertussen veel genodigden inclusief Mirjam van ‘t Veld, plaatsgenomen, alwaar de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Hans Bulsing de vergadering opende.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

19.00 uur - de buitengewone raadsvergadering begint in het raadhuis van Amstelveen


Diverse vertegenwoordigers kregen het woord om hun afscheidsspeech te houden en dit waren achtereenvolgend: de Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland, Johan Remkes, locoburgemeester Herbert Raat, burgemeester namens de Amstelland en Meerlanden gemeenten, alsook burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer Theo Weterings, Bert Winthorst gemeentesecretaris van Amstelveen en de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Hans Bulsing. Voor Mirjam, wiens echtgenoot Harald natuurlijk ook aanwezig was, maar ook haar ouders en diverse familieleden, waren het vaak emotionele momenten tijdens deze speeches.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Johan Remkes, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland neemt afscheid van de burgemeester van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder en locoburgemeester neemt afscheid van burgemeester Van 't Veld


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Theo Weterings burgemeester van Haarlemmermeer, neemt afscheid van burgemeester Van 't Veld namens de Amstelland-Meerlanden gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Burgemeester Mirjam van 't Veld luistert af en toe geëmotioneerd, naar de toespraken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert Winthorst, gemeentesecretaris van Amstelveen aan het woord


De toespraak van Hans Bulsing plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad:
'Het zijn moeilijke dagen voor Amstelveen en de gemeenteraad: gisteren hebben we na enkele decennia raadslidmaatschap node afscheid genomen van mevrouw Linda Roos, de Eminence Blonde van de raad en vanavond dan het afscheid van Mirjam, The First Lady van Amstelveen, in dubbele betekenis uiteraard, de eerste vrouwelijke burgemeester van onze gemeente en ook de eerste burger.

Op 3 juli 2014 heeft de raad met enthousiasme de nieuwe burgemeester Mirjam van t Veld verwelkomd in een buitengewone raadsvergadering en vanavond zijn wij weer bijeen, nu voor haar afscheid, halverwege de ambtstermijn, eerder dan verwacht en voorzien. We betreuren dit onverwachte voortijdig vertrek! De verhouding tussen de raad en de burgemeester was transparant en goed te noemen en beheerst door de vertrouwensregel, zoals die in de gemeentelijke politiek heeft te gelden en met een verantwoord evenwicht in de uitoefening van de hoofdfunctie van het ambt enerzijds als burgemeester en de nevenfuncties, anderzijds was de aanwezigheid en belangstelling in de gemeente voor en met onze inwoners frequent. Ook je interesse voor de medewerkers in de organisatie, hulpverleners politie, brandweer, ambulance medewerkers noem ik hier speciaal. WE waren net een beetje gewend aan die soepele verhoudingen en nu ga jij weg en wij moeten blijven.

Partir c'est mourir un peu, (weggaan, dat is een beetje sterven- red.) het is alsof aan een mooie verlovingstijd tussen raad en burgemeester plotseling een einde komt. In de tijd van paus Lucius III, eind 12de eeuw - wie kent hem niet! - was het gebruikelijk, dat degene die verloving wilde beëindigen, zo nodig door tuchtmiddelen moest worden gedwongen tot nakoming van de oorspronkelijke belofte. Dat gaat natuurlijk wel erg ver en zeker in het jaar 2017, waarin we 100 jaren grondwetswijziging 1917 gedenken, de Grondwettelijke invoering van het actief en passief kiesrecht voor mannen en vrouwen, zou zoiets natuurlijk zeer ongepast zijn. Ik moet je er wel op wijzen, dat in het oud vaderlands recht, in de de oud vaderlandse volkskunde de figuur bekend is van de achtergelaten verloofde, die in de tijd na de verbreking s’nachts komt spoken, in de vorm van een nachtmerrie. Op termijn hadden we ook nog kunnen gaan samenwonen, raad en burgemeester, we hadden al een huiskamer en ook al gespaard voor later, sparen vooraf, nietwaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Hans Bulsing (VVD-raadslid) plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad tijdens zijn toespraak


Dames en heren,
Voor een aantel leden van de raad was het altijd buitengewoon rustgevend dat we een voorzitter hadden die de AED, de defibrillator kon bedienen, voor mij zelf natuurlijk als belanghebbende, kan er niet om heen, maar ook voor nog wat collegae raadsleden en leeftijdgenoten. Het is gelukkig nooit nodig geweest, misschien ging er van je voorzitterschap wel een preventieve heilzame werking uit en daar zijn we om verheugd.

Beste Miriam, je horizon rijkt ver en vooralsnog naar de Gelderse Vallei. Het vergaderen zal er niet minder op worden, het management, medische staf, raad van toezicht, het patiëntenpad, ondernemingsraad, college voor de tarieven, zorgautoriteit, vereniging van ziekenhuizen, cliëntenraad etc. etc.. Dank voor wat je voor Amstelveen in zijn algemeenheid en voor onze gemeenteraad in het bijzonder hebt betekend.

We wensen je bijzonder veel succes in de tijd die gaat komen.

Afscheidsspeech van Mirjam van ’t Veld:

Leden van de raad, Lieve mensen,
Bij ons thuis hangt een schilderij van de Jacobs Ladder van Armando. Deze staat symbool voor mijn jeugd in Amersfoort. In Amersfoort staat de Jacobs Ladder aan een van de toegangswegen van de stad en bij kamp Amersfoort. Een ladder verbindt laag met hoog, hoog met laag. Een ladder verbindt aarde en hemel, het hier en nu met wat hoger is dan het menselijke. Voor mij is de ladder die naar boven reikt het symbool van groeien, symbool van de weg naar de toekomst.

Ik moet er alsmaar aan denken de laatste weken, aan deze weg naar de toekomst. Je kunt je pas richten op de toekomst als je stevig op de grond staat in het nu. Afscheid nemen vind ik moeilijk en emotioneel. De mooie woorden van u, meneer Remkes, en u, meneer Weterings, en de overige sprekers helpen daarbij. Dank u wel! Ik kreeg deze weken vele lieve berichtjes en kaartjes van Amstelveners. Dat is fijn, dat doet me goed, dat helpt om los te laten en verder te gaan. Ik wil, nu ik én van u én van Amstelveen én van het burgemeestersambt afscheid neem, enkele herinneringen ophalen. Ik laat veel mooie dingen achter. Amstelveen is een prachtige stad met vele verborgen schatten én talenten. Met hele bijzondere mensen! Ik was elke dag trots op deze gemeente en deze gemeenschap.

Toen ik hier burgemeester werd en kennismaakte met de stad, was ik verrast. In mijn vorige gemeente was fors en heftig bezuinigd. En ook zonder bezuinigingen was er overigens weinig financiële ruimte voor wat dan ook. In Amstelveen werd eveneens bezuinigd. Zo vertelde wethouder Peter Bot in het college, dat het wekelijks schoonmaken van de kliko’s uit het standaardpakket zou verdwijnen!! Ik viel van mijn stoel! Hoe weinig we te klagen hebben in Amstelveen, wil ik maar zeggen. Dat besef, dat mag er meer zijn: we hebben het goed hier! Laten we onze zegeningen tellen en dankbaar zijn. En dan is dát nog de materiële welvaart en rijkdom van Amstelveen. Maar de échte rijkdom zijn de mensen die, zoals de Jacobsladder, helpen verbinden en helpen groeien.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen tijdens haar emotionele afscheidstoespraak: 'Een ladder verbindt laag met hoog, hoog met laag. Een ladder verbindt aarde en hemel, het hier en nu met wat hoger is dan het menselijke. Voor mij is de ladder die naar boven reikt het symbool van groeien, symbool van de weg naar de toekomst'


Laat ik noemen: de vele initiatieven in de stad, zoals BV Amstelveen en de mensen erachter: Matthijs den Hollander, Frans Huissen en Joop Siemers. Maar ook stadsdominee Werner Pieterse. Van meet af aan steunden zij #MensenMakenAmstelveen. Wat zeg ik? Wáren ze #mensenmakenAmstelveen. Ze brachten verbinding en dialoog op gang. Ik hoop van harte dat er dergelijke initiatieven blijven komen. #MensenmakenAmstelveen blijft! Ik weet het zeker! Ik denk ook aan Hans Steenvoorde die in Elsrijk het theater nieuw leven heeft ingeblazen. Aan Jeltje van Houten, Stephanie Rhode en Julia dos Santos, die als lokale kunstenaars zorgen voor levendigheid en dynamiek in de stad. Aan Lidy en Anne Leegstra van Potterie het Oude Dorp, waar zoveel Japanse vrouwen een leuke sociale kring opbouwen. Ik denk ook aan Heleen van Ketwich Verschuur, Jan Verschoor en Els Ottenhof, die met hun liefde voor kunst en cultuur de musea in Amstelveen bruisend houden. Wereldberoemd in heel Amstelveen en ver erbuiten. En ik denk ook aan Marcel Jansen, die de culturele instellingen nieuw leven in heeft geblazen met Platform C. Allemaal mooie mensen, met mooie initiatieven, kleine en grote, die Amstelveen meer glans en meer warmte geven. Dat ze het niet alleen voor zichzelf doen, maar de verbinding leggen met anderen, anderen inspireren, anderen laten groeien, dat inspireert mij weer enorm!

Ik zou alle namen willen noemen van alle bijzondere Amstelveners, niemand vergeten, maar het zijn er gewoon teveel! Wat een rijkdom, zoveel buitengewoon “gewone” Amstelveners. Onze dorpen Nes en Bovenkerk wil ik noemen. In Nes wordt van alles georganiseerd. Het verenigingsleven is de spil. Dit bleek weer vlak voor de zomer, toen we met de koffiebus HappyNes in het zonnetje zetten, een prachtig initiatief voor jongeren. Onze jongeren zijn de toekomst, laten wij ze koesteren. In Bovenkerk idem dito. Laatst was ik samen met kinderburgemeester Melle bij het Zomerfeest, een prachtig initiatief waar naast Bovenkerkers ook vele anderen komen. Een onlosmakelijk deel van onze gemeenschap zijn onze expats. Ze zijn er voor korte tijd, maar drukken blijvend hun stempel op onze cultuur en de sfeer in Amstelveen. De expat-gemeenschap groeit en bloeit en wordt omarmt door onze inwoners. Wat een rijkdom om te kunnen leren van elkaars culturen. Het Diwali festival en Japanfestival zijn inmiddels uitgegroeid tot evenementen die niet meer weg te denken zijn uit Amstelveen.

Met Amstelveen Oranje onder voorzitterschap van Frank en Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië onder voorzitterschap van Clemens, aan het roer, groeit onverminderd het historisch besef van Amstelveen. Zij houden de verhalen van vroeger levend door ze op te tekenen en vast te leggen. Door hen blijven we herdenken, lessen trekken uit het verleden en beseffen dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Onze actieve Ondernemersvereniging met Alphons Böggeman en Darshan van Egmond zijn het visitekaartje voor het bedrijfsleven. Elkaar helpen en motiveren, zo kom je samen verder. Een bloeiend verenigingsleven kan er alleen zijn door de vele, vele vrijwilligers. Laat ik Wil Koot en Hugo van der Kooij in het zonnetje zetten. Voor hun betrokkenheid bij diverse evenementen; altijd staan ze klaar. Denk aan de Avondvierdaagse, Jazz in het Dorp en nog veel meer. En vergeet niet onze vrienden van de EHBO, onder leiding van Paul Jonker. Recent mocht hem nog onderscheiden namens de koning. En terecht. Hij is met zijn club bij ieder evenement aanwezig. Elena Nabatova is de enthousiaste dame bij Vita die iedereen energie geeft. En dan kan ik natuurlijk ook niet de tomeloze inzet van de wijkcoaches, wijkplatforms, BIGS en participatiegroepen onvermeld laten die allemaal een onmisbaar steentje bijdragen. Zij zorgen goed voor Amstelveen en betrekken inwoners bij hun buurten en wijken.

De vele sportverenigingen die zorgen, dat onze inwoners, van jong tot oud, iedere sport naar wens kunnen beoefenen. Wat zijn het er veel! Voor ieder wat wils. En de scouting die ons ook vaak helpt bij evenementen. De vrijwillige brandweer die altijd voor iedereen klaarstaat. De mensen van Vluchtelingenwerk die zorgen voor een goede begeleiding van statushouders in Amstelveen. De kerkgenootschappen met hun enorme maatschappelijke betrokkenheid. En de vele smaakmakers die we kennen: Conchita, Nora Valk, Karel Muns, te veel mensen om op te noemen. En ik denk ook aan ons plaatselijk journaille, dat met hun blogs, artikelen en programma’s Amstelveen in de etalage plaatsen én een kritische spiegel voorhouden. En, Jeroen Franken: ik heb genoten van je mooie column met als titel (excusez le mot) 'Fuck Den Haag'. Er zijn een aantal bijzondere gasten met wie ik na de eerste ontmoeting een warme vriendschap heb gekregen: Anneke Kronenburg, Tiny Smeer, beide dames hebben me geadopteerd, Kala Nandram, Mariette Pieterse en Miente Boellaard. Wat een rijkdom, zoveel mensen, zoveel warmte, zoveel initiatieven. Dit was voor mij Amstelveen! U was mijn inspiratiebron. Ontmoetingen en gesprekken met u stimuleerde mij om creatief te zijn, verbanden te leggen, kansen te creëren. Echt elke dag was ik trots op deze gemeente en deze gemeenschap. Dat ik hier uw burgemeester mocht zijn!! Wat een eer!

Herbert, Maaike, Jeroen, Peter, en de directie: Bert, Henk en Frans. We hebben een goede tijd met elkaar gehad. Onze mooiste vergaderingen waren die op locatie ergens in Amstelveen, van dagbesteding, fietsenwinkel of bijvoorbeeld New York Pizza overal zagen we met eigen ogen de verscheidenheid van Amstelveen. Succes met de komende verkiezingen. Hou elkaar vast en hou elkaar scherp én zorg goed voor Amstelveen.

Raadsleden, lieve mensen, de raadsvergaderingen verlopen soepel en respectvol. Dat is een groot goed. In Amstelveen zijn we altijd op tijd klaar. Daar moest ik nog even aan wennen tijdens mijn allereerste raadsvergadering. Ik was namelijk gewend om de teugels strak in handen te moeten houden, dus ik geloof, dat we toen, tot ieders verassing, al om goed negen uur klaar waren. Tegen collega's zeg ik altijd gekscherend als ik u als raad wil typeren: De Amstelveense SP vraagt maar om 20% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten en de Amstelveense VVD heeft duurzaamheid als hoogste prioriteit! Zo doen wij dat hier! Maar alstublieft zorg voor meer debat. Dat zou goed zijn voor de levendigheid, maar vooral voor de democratie. De passie die ik bij vele van u zag tijdens persoonlijke gesprekken, vecht daarvoor. Hier in deze raadzaal, tijdens de vergaderingen die immers het feest der democratie horen te zijn. En wees er elke dag trots op, dat u zo'n mooie gemeente mag vertegenwoordigen. Dank voor jullie vertrouwen de afgelopen jaren. Het ga jullie goed!

En natuurlijk Marnix, onze nieuwe griffier. Helaas hebben we maar kort mogen samenwerken. Petje af voor de wijze, waarop jij snel je plek wist te veroveren. Je bent een kundige griffier, je zorgt goed voor onze griffiedames en bent bovendien een leuke persoonlijkheid. De samenwerking in de regio was zeer prettig en constructief, de samenwerking binnen de Veiligheidsregio én de Amstelland gemeenten; met Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen, Ouder Amstel en nu ook De Ronde Venen. Door samen op te trekken en krachten te bundelen hebben we veel voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Daarnaast hebben we tal van nieuwe bedrijven aan onze regio kunnen binden. Collega's, heel erg bedankt!

Als ik ergens altijd trots op was dan is het de samenwerking met al onze partners binnen OOV: Politie, brandweer, OM, GHOR. We hebben enorm veel achter de schermen opgepakt, aangepakt, voorkomen. Zaken waar u vaak geen weet van heeft, maar die wel maken dat Amstelveen nog steeds die veilige gemeente is, waar het prettig wonen en werken is. Pieter Jaap, Leen, Jan, Willem, Frank, Koos en natuurlijk ons eigen OOV team met Pieter en Frank aan het roer en onze teamchefs Hans en Erik en Hans van de brandweer. Het was een voorrecht om met jullie samen te mogen werken. Geweldig was het! Ik wil de organisatie en griffie bedanken voor alle inzet, loyaliteit en goede adviezen! Tegen onze inwoners wil ik zeggen, kijk eens goed hoeveel mooie mensen met passie er hier in het Raadhuis voor u klaar staan. Een paar mensen wil ik in het bijzonder bedanken. Menno Brinkman, Susan van Vliet, Lilian Aarts, Anna van Berkum, Anne Kaiser, Danielle Biemans en Eco ten Pas. Bij ons afscheid onlangs hebben jullie me het mooiste symbolische cadeau gegeven wat ik me maar kon wensen: een hart van prachtig glaswerk. Jullie hebben altijd begrepen hoe ik in het leven sta en hoe ik burgemeester was: met mijn hart! Ik kon altijd op jullie rekenen. Dank je wel voor alle steun en voor het vertrouwen! Jullie gaven mij vleugels!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld neemt als laatste actiepunt van de buitengewone raadsvergadering het cadeau van Amstelveen in ontvangst, porseleinen huisjes, de creatie van de Amstelveense beeldend kunstenaar Stephanie Rhode
Mirjam wilde graag een dubbel kunstwerk van een Amstelveense kunstenaar en zou dan één deel meenemen en één deel achterlaten. Vandaar het symbolische cadeau van twee kunstzinnige huisjes.


Lieve allemaal,
Zo’n vijftien jaar geleden kwam ik in de raad van Amersfoort. Ik had eigenlijk geen idee wat mij te wachten stond. Maar ik ging ervoor, ik heb alles gegeven wat ik had, heb alle kennis opgeslurpt die er was, het was een avontuur, ik heb er intens van genoten. Daarna werd ik wethouder, vervolgens burgemeester in Maarsen, Stichtse Vecht en daarna hier in Amstelveen. Soms ging de ladder omhoog en soms omlaag. En steeds heb ik geleerd en ervaren en genoten. Ik heb gegeven en gekregen. Ik heb de publieke zaak al die jaren met veel toewijding en met mijn hele ziel gediend.

Ik scheef in het begin een boek met de titel “En dan ben je burgemeester”. Zo plots als ik het was, ben ik het bijna niet meer. Het is tijd voor een nieuw boek: “En dan ben je geen burgemeester meer!” De tijd vliegt, het is zó snel gegaan. Ik heb het op mijn manier gedaan, intens en oprecht, ik was er bij blijheid en verdriet, aan de bestuurstafel en bij u om de hoek, in het klaslokaal en bij de ontvangst van de koningin. Ik heb geprobeerd om er voor u te zijn. Om die ladder van verbinding en van groei te zijn. Het burgemeestersambt was voor mij geen baan, het was een roeping, een leven. Je kunt het niet “een beetje” doen. En je doet het ook niet in je eentje. Ik heb het samen met de raad, het college, de medewerkers, de regio, de inwoners gedaan.
En met jou, mijn lieve Harald! Je stond altijd naast mij, zonder jouw steun en liefde had ik het niet gekund!

Lieve mensen,
Ik volg de Jacobsladder, de weg naar de toekomst. Het is spannend, een avontuur, ik stort mij er graag in. Ik neem als burgemeester afscheid, maar niet als Mirjam. Wie weet treffen we elkaar weer ergens ooit. Ik neem u en de herinneringen mee in mijn hart. Dank u wel. Het ga jullie allemaal goed.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Met staande ovatie voor de scheidend burgemeester eindigt deze bijzondere en buitengewone raadsvergaderingNeem de tijd om de video te zien en delen van speeches te beluisteren


En zo bedankte Mirjam menigeen tot de klok 8 uur sloeg en na een overweldigend applaus beëindigde Hans Bulsing de bijzondere raadsvergadering en konden de aanwezigen persoonlijk afscheid nemen. In de Huiskamer van het raadhuis waren ondertussen al honderden burgers van Amstelveen, die natuurlijk ook graag afscheid van hun geliefde burgemeester wilden nemen. Toen Mirjam eindelijk de huiskamer betrad was er eerst een hilarisch optreden van 'The Weather Girls - Anne-Mieke van der Vet van D66 en Esther Veenboer van PvdA-Amstelveen met het lied: It's raining men!!!!. Zie verder Afscheidsreceptie in de Huiskamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.