Bijgewerkt: 18 mei 2024

Afscheid van de Participatieraden van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
21-11-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg ontving de leden van de Seniorenraad en de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen (PGA) op maandagmiddag 21 november 2016 in de foyer van de raadzaal in het raadhuis. De PGA geeft de gemeente Amstelveen advies over de ontwikkelingen en de uitvoering van het beleid van de gemeente, met name op die terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap om hen optimaal deel te laten nemen aan het maatschappelijke leven.

Een Seniorenraad behartigt de belangen van ouderen. De raad heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven richting gemeente en instellingen als het gaat over het ouderenbeleid. Daarmee fungeert de seniorenraad als overlegplatform van ouderenorganisaties met de officiële instanties. Er wordt overlegd over huisvesting, zorgvoorzieningen, vervoer, dagopvang, activiteiten, veiligheid in de woning, subsidies en financiële voorzieningen en voorlichting. De Seniorenraad van Amstelveen stelt zich ten doel in alle gevallen, waarin het gemeentelijk beleid de belangen van oudere Amstelveners raakt, deel te nemen aan het overleg over de voorbereiding van dat beleid en tevens als aanspreekpunt te fungeren bij de vaststelling en uitvoering ervan. De Seniorenraad ziet voorts voor zichzelf een signaleringsfunctie weggelegd in alle gemeentelijke zaken die oudere Amstelveners betreffen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Vlnr.: Jurriaan Fransman voorzitter van de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen en Pim Golta voorzitter van de Seniorenraad Amstelveen krijgen felicitaties van wethouder Raat en een houten kist met Amstelveense specialiteiten


Wethouder Raat: 'Goedemiddag allemaal van harte welkom, ik hoop, dat jullie al aan het genieten zijn van een lekker drankje het is natuurlijk heel gezellig, maar we zijn hier ook voor een reden, namelijk om afscheid te nemen van de Seniorenraad en de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen. Jullie hebben je de afgelopen jaar met veel passie ingezet voor de belangen van onze inwoners en met resultaat! Zoals uw input over, waar gehandicapten tegenaanlopen in de arbeidsmarkt, waar het bijvoorbeeld moeilijk is om een baan te krijgen, maar ook over wegafsluitingen, waar inwoners in een rolstoel niet omheen kunnen en natuurlijk de Ouderencampagne die in nauwe samenwerking met de seniorenraad tot stand is gekomen, een heel groot applaus voor al uw werk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Bart Dinkla na de overhandiging van de Bronzen Legpenning van Verdiensten van de gemeente Amstelveen uit de handen van wethouder Raat, krijgt nog een bos bloemen. De bronzen legpenning wordt door het College B en W toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeente, of de Amstelveense samenleving


Als u straks naar huis gaat ontvangt u van ons een Amstelveen box en ik zou er graag vast twee willen overhandigen. Zouden de heer Golta en de heer Fransman naar voren willen komen? Hierin vindt u een heerlijk flesje wijn van de Amstelveense wijngaard De Amsteltuin, een biertje van de brouwerij De Naeckte Brouwers én een doosje bonbons van Martinez, - ja, dat klinkt goed in de oren he? Dank voor jullie inzet en we zien elkaar vast snel weer, want u zit beiden weer in de nieuwe participatieraad, dames en heren, geef deze twee heren een daverend applaus! Ik begreep, dat morgen (22 november 2016) de eerste vergadering is van de nieuwe Participatieraad Sociaal Domein. Deze nieuwe raad is niet zonder slag, of stoot tot stand gekomen. Mevrouw Schilperoord heeft net als de heer Golta, de heer Fransman en de heer Pel met hart en ziel gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe verordening en de nieuwe raad. Zij heeft als voorzitter van de werkgroep veel werk verzet, daarnaast heeft zij samen met de heer Dinkla alle gesprekken gevoerd met de kandidaten.

De gemeente stelt al uw werk zeer op prijs daarom hebben we voor u nog een extraatje. U mag even naar voren komen. U krijgt van ons een dinerbon, dan kunt u lekker een avondje bijkomen van al die dagdelen die u in de nieuwe raad heeft gestopt.

Mevrouw Schilperoord dames en heren!
Nu we hier bij elkaar zijn voor het afscheid van de Seniorenraad en de PGA, vind ik het ook een mooi moment om even extra stil te staan bij één van uw aanwezigen en dan doel ik op de heer Dinkla ! Ja mijnheer Dinkla, ik zie enige verrassing op uw gezicht. En eerlijk gezegd was dat ook mijn bedoeling. Maar ik laat u nu niet verder in het ongewisse. U toont al tientallen jaren een grote betrokkenheid en inzet rond tal van organisaties en sociaal-maatschappelijke instellingen in onze gemeente. Zo gaf u bijvoorbeeld op zeer actieve en onbaatzuchtige manier invulling aan functies als voorzitter van LTC Amstelland, vicevoorzitter van de Vereniging van Amstelveense Detailhandelsorganisatie (VAD),- plaatsvervangend voorzitter van de Algemene Ouderen Bond, afdeling Amstelveen/Ouderkerk en lid van de Seniorenraad; en zo heeft u - als lid van de coördinatiecommissie voordracht - ook nog meegewerkt aan de totstandkoming van de participatieraad Sociaal Domein.

En het mag gezegd: Binnen al deze verschillende vrijwillige functies heeft u steeds gestaan voor de belangen van de betrokken organisaties en instellingen. En daarbij wist u deze belangen ook op een zeer aansprekende wijze te behartigen. Wat dat betreft, worden u karakteristieken toebemeten als teamspeler, kritisch-opbouwend, zorgvuldig en aimabel. Maar eveneens wordt u gerespecteerd om uw brede kennis en ervaring en het feit, dat u resultaten altijd in gezamenlijkheid wil behalen. Dat alles siert u nog eens in het bijzonder.

Mijnheer Dinkla, samenvattend kan ik toch wel stellen, dat u een vrijwilliger in hart en nieren bent. En zonder meer heeft u door de jaren heen belangrijke verdiensten voor onze lokale gemeenschap op uw naam weten te zetten. Daarbij wil ik natuurlijk ook niet vergeten te zeggen, dat u eveneens in uw regelmatige contacten met de gemeente uw waarde wist te bewijzen. Maar we hoeven er niet geheimzinnig over te doen: U heeft inmiddels een hogere leeftijd bereikt en u gaat uw vrijwillige activiteiten nu beëindigen. Daarom vond het college van burgemeester en wethouders een extra erkenning voor uw inspirerende inzet op z’n plaats. Dit in de vorm van de Bronzen Legpenning van Verdiensten van Amstelveen. Een gemeentelijke onderscheiding die niet vaak wordt toegekend, maar die ú in elk geval ook van harte is gegund! Het besluit daartoe hebben we binnen het college al op 11 oktober 2016 genomen, maar wij vonden deze afscheidsbijeenkomst van de participatiegroepen een mooie gelegenheid om u deze onderscheiding te geven.

Nu zie ik u denken: ik heb toch al een Koninklijke Onderscheiding! Dat klopt! U kreeg deze al weer jaren geleden toebedeeld voor uw sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Maar het is wel gebleken, dat deze Koninklijke Onderscheiding geenszins stond voor een afronding van uw vrijwillige taken. U bleef onvermoeibaar actief en betekenisvol. En vandaar deze Gemeentelijke Onderscheiding als een buitengewone onderstreping daarvan!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Pim Golta voorzitter van de Seniorenraad Amstelveen vertelt over zijn jarenlange ervaringen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De aanwezige leden van de verschillende participatie raden volgen de toespraken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jurriaan Fransman voorzitter van de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen analyseert de situatie, die nu in Amstelveen ontstaat: alleen een raad voor het gehele sociale domein


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg volgt met grote interesse de toespraken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Als laatste spreker spreekt mevrouw Ina Schilperoord van de Seniorenraad Amstelveen en noemt de vele deelnemers met naam, die jarenlang al de werkzaamheden voor de Seniorenraad hadden verricht en ze hoopt, dat snel een nieuwe voorzitter voor de Participatieraad Amstelveen wordt gevonden, want er is veel te doen in het sociale domein in Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De Bronzen Legpenning de erepenning van de gemeente Amstelveen wordt niet zo vaak toegekend. Jaren geleden, voor het gebruik van de legpenning kregen de Amstelveners een bronzen Turftrapster voor hun uitmuntende werkzaamhedenOntwikkeling structurele participatiegroepen
Op 30 augustus 2016 heeft de gemeente Amstelveen deze brief gepubliceerd in verband met de ontwikkeling structurele participatiegroepen in de gemeente Amstelveen en de het ontbinden van de Seniorenraad, de PMA (Participatiegroep voor Minima in Amstelveen) en de PGA

Lees verder: Ontwikkeling structurele participatiegroepen Amstelveen (pdf 3 pagina’s)


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.