Bijgewerkt: 25 juni 2024

Afscheidsreceptie van bode Hans Petrie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb / M. Plooy / H. Kerkelaan
28-09-2012

In het bedrijfsrestaurant van het raadhuis van Amstelveen op donderdag 27 september 2012 vond een drukbezochte afscheidsreceptie plaats van bode Hans Petrie, die op 1 oktober 2012 met FPU -pensioen gaat (Flexibel Pensioen en Uittreden red.) na 37 dienstjaren.

(Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 4 juli 2012 was het laatste agendapunt, om afscheid te nemen van de laatste bode van Amstelveen: Hans Petrie. Hierbij kunt u de toespraak van Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen lezen.)

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Raadsleden in de rij voor de laatste bode van Amstelveen. Hier op de foto neemt Michel Becker raadslid van D66 afscheid van Hans Petrie


petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Secretaresse van de burgemeester, mevrouw Nel de Graaf kwam ook om van Hans afscheid te nemen


petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer Joost in 't Veld raadsadviseur en plaatsvervangend griffier feliciteert Hans Petrie met zijn pensionering. Hij is trouwens ook pas gepensioneerd


petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De directeur van Schouwburg Amstelveen Dominique Deutz (r) was er ook bij


Het restaurant was gevuld met collega ambtenaren, raadsleden, maar ook mensen uit de schouwburg die Hans tijdens zijn vroegere werkzaamheden en de raadvergaderingen veelvoudig meemaakten, toen hij de toespraken van de raadsleden ophaalde om ze te kopiëren en weer terug, om ze uit te delen. Familieleden waren uiteraard ook aanwezig en Hans en zijn echtgenote Els stonden midden in het restaurant voor het afscheid en natuurlijk om de cadeaus van de vele collega’s en kennissen, in ontvangst te nemen. Martin Plooy, de baas van Hans Petrie was er ook bij en hield zijn toespraak:

Martin Plooy, hoofd Facilitaire zaken van de gemeente Amstelveen bij het afscheid van bode Hans Petrie:

'Hans, ik weet dat je niet van toespraken houdt, maar je komt er niet onderuit dat ik toch wat tegen je ga zeggen. Van de 37 jaar die je bij de gemeente hebt gewerkt, heb ik je de laatste 9 jaar meegemaakt. Ik heb even in je personeeldossier gekeken om toch ook wat te kunnen zeggen over de periode daarvoor.

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Martin Plooy, hoofd Facilitaire zaken van de gemeente Amstelveen tijdens zijn afscheidstoespraak


Je bent in 1975 begonnen bij de gemeente als assistent toneelmeester bij het cultureel centrum. Voor die tijd was je werkzaam bij de Schouwburg in …., maar als echte Amsterdammers wilden jullie toch graag weer in de buurt van Amsterdam wonen.

Na een aantal tussenfases ben je in de Schouwburg uiteindelijk, via waarnemend chef toneelmeester, plaatsvervangend chef techniek geworden. Dit was een periode, waarin je heel hard hebt moeten werken, vaak ook tot diep in de nacht. Volgens mij is dit toch ook jouw mooiste tijd bij de gemeente geweest.

Dit maak ik op uit de enthousiaste verhalen die je over die periode hebt verteld en over de streken die je daarbij hebt uitgehaald. Je hebt met alle bekende revuesterren en artiesten uit die tijd gewerkt en ondanks het harde werken, werd er toch heel veel gelachen.

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Veel 'Babs' kwamen naar de receptie van Hans Petrie


Dat je hart nog steeds bij die periode ligt heb ik gemerkt, toen we onlangs met de collega’s van facilitaire zaken een rondleiding kregen in theater Carré. Je leefde helemaal op, toen we achter de schermen mochten kijken en je kon het verhaal van de rondleider nog aanvullen met allerlei sappige praktijkvoorbeelden.

Helaas werden de werkzaamheden in de Schouwburg fysiek te zwaar voor je, daarom ben je in 1997 overgeplaatst van het cultureel centrum naar de bestuursdienst van de gemeente en maakte je deel uit van het bodekorps. Over de periode als bode valt veel te vertellen, maar laat ik volstaan met te constateren, dat het een turbulente periode was met veel interne strubbelingen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat het bodekorps in 2002 is ontbonden.

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Els en Hans Petrie luisteren naar de toespraak


De bodetaken werden voor een deel uitbesteed en jij werd ingedeeld bij het onderdeel services en archiefzaken van het facilitair bedrijf. Een van de taken die jij bent blijven uitvoeren was de ondersteuning bij de raadsvergaderingen. De afgelopen jaren is er een grote toename geweest van de technische faciliteiten in de raadzaal en de andere vergaderzalen. Daarbij kwam de ervaring die je daarmee in de Schouwburg had opgedaan, goed van pas.

Je bent gelukkig niet eigenwijs, maar het kwam regelmatig voor, dat jij de leveranciers vertelde hoe ze hun werk moesten doen. Ze zullen het niet graag toegeven, maar vaak had je ook nog gelijk. Over de verdere werkzaamheden voor de raad ben je al toegesproken door de burgemeester en dat heeft zelfs de lokale pers gehaald. Je bent inmiddels een bekende Amstelvener.

Je was altijd bezig om ook andere afdelingen (vooral bouwzaken) te wijzen op zaken die in jouw ogen voor verbetering vatbaar waren. En dat niet alleen, je wist er ook bij te vetrellen hoe ze e. e. a. moesten aanpakken. Ook de ondersteuning bij huwelijken bleef deel uitmaken van je takenpakket. Een taak die je met veel inzet en humor hebt vervuld. maar daarover straks meer.

Een van de andere zaken waar je je mee bezig hield, was het beheer en de uitgifte van kantoorartikelen. Je gebruikte daarbij ook veelvuldig het internet. als ik per ongeluk liet vallen, dat ik ergens naar op zoek was, wist jij me binnen 10 minuten haarfijn te vertellen, waar ik dat op internet kon vinden.

Ook andere collega’s maakten dankbaar gebruik van jouw kennis op dat gebied, net als van jouw enorme kennis op het gebied van schotelantennes en alles wat daarmee te maken heeft. Menige collega is door jou geholpen bij problemen met de schotel.

Volgens mij moet het bij jullie thuis vol staan met elektrische apparaten, want alles dat stuk ging, waar een stekker aanzat, nam jij mee naar huis om te kijken, of het nog gerepareerd kon worden. Verder heb je je, naast nog veel meer zaken, bezig gehouden met het beheer en onderhoud van dienstauto’s en dienstfietsen. Kleine reparaties deed je zelf en je zorgde er altijd voor, dat er op tijd onderhoud werd gepleegd.

De laatste jaren ging het wat minder met je gezondheid en dat is niet prettig bij een functie die toch voor een groot deel uit fysieke werkzaamheden bestaat. Voor een deel is dat ook een beetje aan jezelf te wijten, omdat je altijd met heel veel dingen tegelijk bezig was en jezelf niet de tijd gunde om dingen af te maken. Maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje.

Tot je laatste werkdag aan toe heb je me bestookt met zaken, waar ik vooral op moet blijven letten. En je hebt er ook voor gezorgd, dat je je werkzaamheden tot in detail hebt beschreven voor degenen die het na jou gaan doen. Volgens mij zal het je ontzettend veel moeite kosten om je werk los te laten, en ik hoop wel, dat je het de komende tijd wat rustiger aan gaat doen. Ik weet zeker, dat we jouw enorme kennis en ervaring zullen gaan missen. We raken bij het facilitair bedrijf een markante persoonlijkheid kwijt.

Hans, ik dank je hartelijk voor je inzet de afgelopen jaren en hoop, dat je samen met Els, de kinderen en de kleinkinderen van je pensioen gaat genieten. Dank je wel.'

De tweede spreker was Hanny Kerkelaan, trouwambtenaar en 13 jaar lang collega van Hans Petrie:

'Voorstellen: ik ben BABS, – buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Waarom sta ik hier in toga? Omdat Hans mij alleen maar in toga kent, hij noemde mijn toga altijd een ochtendjas (wel zo respectvol, zou ik zeggen!)  – ik vertegenwoordig de babsen, ik zal hen aan u voorstellen + de gastvrouwen!

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hanny Kerkelaan, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand neemt afscheid van haar collega


Hans, na 37 jaar ga je gebruik maken van de fpu regeling. ik heb het even gegoogled, het gaat om flexibel pensioen voor de ambtenaren. Hans, zoals je weet, houd ik van interactie: dus ik heb gelijk de eerste vraag voor jou: bevalt het leven zonder werk? 17 augustus was je hier voor het laatst. Maar, als je het niet erg vindt, Hans, ga ik het ook even vragen aan je echtgenote Els Petrie:

Bevalt het u ook?? Kleine aarzeling? Hans, je bent al een paar keer toegesproken en in de speeches kwam o.a. naar voren dat je een hardwerkend, vasthoudend en betrouwbaar persoon bent die het iedereen naar de zin wilde maken. Ik wil daar nog wel iets aan toevoegen: je bent ook een humoristisch persoon! Hans, je kon bijvoorbeeld tegen een bruidspaar zeggen, dat de ambtenaar en jijzelf voor de eerste keer de huwelijksplechtigheid gingen verzorgen! Het straalde wel vertrouwen uit!

Je presteerde het ook om soms tijdens de plechtigheid mijn bril even weg te halen, die had ik toen nog niet constant op mijn neus! Nou weet ik meestal ook wel uit mijn hoofd wat er op het papier staat, gelukkig!

Ja, Hans, wij hebben 13 jaar mogen samenwerken en we hebben met elkaar veel mooie dingen meegemaakt. De bode is de rechter hand van de trouwambtenaar, dat kunnen we wel stellen. Het leuke is dat ik je nu ga toespreken bij je afscheid als bode, maar je komt waarschijnlijk weer terug als gastheer!!!

Als trouwambtenaar krijg je vaak bedankjes in de vorm van kaarten, mailberichten met foto’s van de bruidsparen en vaak werd ook de bode genoemd. Een voorbeeld: Ik citeer: “Hanny, jij en de bode hebben voor ons de trouwceremonie tot een sprookje gemaakt, hartelijk dank hiervoor!”. Dit bruidspaar, dames en heren, was een bruidspaar op leeftijd, de bruid was 76 en de bruidegom 78 jaar! Dan is het toch prachtig als je er voor hen een sprookje van kunt maken.

Zoals u weet, is de bode betrokken bij de ontvangst van het bruidspaar! Parkeerplaatsen werden door Hans – druk gebarend - aangegeven. Ook verzorgt de bode de muziek! Dat gaat altijd prima, het bruidspaar levert in veel gevallen de muziek aan. Er was een bruidspaar, dat een prachtig nummer van Frans Halsema had uitgezocht voor de binnenkomst: het nummer heette VOOR HAAR!

Maar Hans had al heel snel gezien, dat op de CD ook het nummer VLUCHTEN KAN NIET MEER stond. Na de plechtigheid en bij het feliciteren nam Hans het initiatief, om dat nummer op te zetten. Het bruidspaar kon er smakelijk om lachen en kortgeleden kwam ik de bruid tegen en die had het er nog over. Maar, Hans, je wist wel bij wie je dat kon doen.

De bode zorg ook voor het laten ondertekenen van de akte en het begeleiden van de gasten bij het feliciteren van het bruidspaar en ook weer het uitgeleide doen van het bruidspaar met de gasten. Na het tekenen van de akte ging Hans meestal op zijn knieën om een stilleven te maken van de akte, de hamer, de pen en het bruidsboeket, dat werd op de grond gedaan. Als er geen bruidsboeket was, dan haalde Hans wel ergens een bloem vandaan. Ik zal niet in details treden!!

Hans, Je bent iemand die zich niet 100% inzet maar 150%, zo ook bij de huwelijken. Je was poli-inzetbaar want je nam heel gemakkelijk het fototoestel ter hand om het bruidspaar te fotograferen, of in ieder geval gaf je aan, waar de fotograaf het beste kon staan om de foto’s te nemen. Ik heb zelfs meegemaakt dat je nog batterijen ging halen voor het fototoestel.

Hans, ik kan nog wel even doorgaan, je hebt me vaak aan het lachen gemaakt, maar altijd op een leuke manier. Hans, ik wil graag de sfeer van een huwelijksplechtigheid nabootsen, door een akte voor te lezen. En bij een huwelijk hoort ook een bruidsboeket, die is voor je vrouw!'

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hans legt zijn 'Afscheidsakte' de bos bloemetjes en de houten hamer op de vloer, zoals hij dat bij elke trouwerij ook deed, tesamen met de trouwaktes, voor de foto's


AFSCHEIDSAKTE HANS PETRIE

Op 26 september 2012 heeft in de gemeente Amstelveen het officiële afscheid plaatsgevonden van Hans Petrie, Consulent Facilitaire Zaken bij het Facilitair Bedrijf. Hans heeft meer dan 37 jaar met grote inzet voor de gemeente Amstelveen gewerkt. Ook als bode bij de huwelijken heeft hij altijd meer gedaan dan van hem werd verwacht.

De trouwambtenaren waren blij met hem, Hans was een zeer goede steun, die node kon worden gemist. Hans gaat nu genieten van zijn pensioen. Hans heeft meer tijd voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Hans, namens alle Babsen bedankt! Aldus opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Amstelveen. De trouwambtenaren: Titia Frijlink, Lilian Bakker, Hanny Kerkelaan, Jan Schake en Ronald Surig.

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw Kerkelaan overhandigt de Afscheidsakte en het cadeau van de collega ambtenaren aan Hans Petrie


'Ja Hans, en dan wil ik graag een stilleven maken! Zou jij dat nog een keer willen doen? Hans, wij zijn beiden geboren in Amsterdam en we filosofeerden weleens : je zal toch in plat Amsterdams een huwelijk voltrekken!! dat kan natuurlijk NIET in het nette Amstelveen.  Ik wil wel graag afsluiten met een paar Amsterdamse woorden:

Hans, je bent een fijne gozer, een gabber!! Ik heb nog een geinig cadeautje voor je van een aantal collega’s, de namen staan op de kaart. Het is een nationale tuinbon, dat mag ik wel verklappen, je groene vingers kunnen aan de slag! Anders kan je er altijd nog een Kerstboom van kopen. HANS, GENIET VAN JE PENSIOEN! Het ga je goed!!!!' – aldus Hanny Kerkelaan.

petrie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het laatste optreden van Hans Petrie in het raadhuis, de laatste bode van Amstelveen bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en cadeaus en neemt afscheid van iedereen in de zaal


In zijn korte afscheidspeech bedankte Hans Petrie iedereen, die naar zijn receptie was gekomen en zei het volgende: 'Ik heb het werk erg graag gedaan en ik zal het missen, denk ik. Ik weet het zeker! Maar ik kom nog een paar keer langs! Bedankt voor jullie komst!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.