Bijgewerkt: 3 december 2023

Aftrap maatschappelijke stages in Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-09-2011

Donderdag 22 september 2011 vinden in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn Kick-off manifestaties plaats voor de officiële start van het project 'Maatschappelijke Stages'. Doel is leerlingen uit het voortgezet onderwijs bekend te maken met de mogelijkheden. Een Maatschappelijke Stage raakt iedereen, het is dé manier om mensen in je omgeving te helpen.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Jacqueline Koops (ChristenUnie) wethouder Welzijn:’Tijdens een maatschappelijke stage ontdekken scholieren wat het betekent om een onbetaalde bijdrage aan de samenleving te leveren. Het gaat om kennismaken met vrijwilligerswerk in de verwachting dat de scholier van nu de vrijwilliger van de toekomst is.

Om de veelzijdigheid van vrijwilligerswerk te onderstrepen en te laten zien dat vrijwilligerswerk ook leuk kan zijn kunnen leerlingen breed worden ingezet bij onder andere sportclubs, zorginstellingen (voor ouderen) en mensen met een handicap, buurthuizen, culturele en natuurorganisaties, peuterspeelzalen en dierenopvang. Het idee is dat naast de reguliere en bekende projecten ook vernieuwende initiatieven de kans krijgen’.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn alle nieuwe scholieren in Nederland in het voortgezet onderwijs verplicht om tijdens hun schoolcarrière 30 uur een Maatschappelijke Stage te lopen. Elke gemeente is verantwoordelijk voor het eigen beleid rond de Maatschappelijke Stage.

De gemeenten binnen de Amstelland regio (Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Amstelveen) hebben besloten de Maatschappelijke Stage regionaal op te pakken en uitbesteed aan de Vrijwilligers centrale. Deze beschikt over een uitgebreid netwerk van maatschappelijke organisaties, heeft zicht op vrijwilligersplekken en op de kansen en mogelijke knelpunten bij het organiseren van stage plekken. 

Het afgelopen jaar is er zowel landelijk als lokaal geoefend met Maatschappelijke Stage. Scholen leren samenwerken met maatschappelijke organisaties en de stagebieders leren hoe je jongeren een plek geeft binnen het vrijwilligerswerk.

Geen eenvoudige opgave voor alle betrokken partijen, maar er wordt hard gewerkt en er zijn meerder positieve ervaringen opgedaan. Met de Kick-off manifestatie denken de gemeenten, scholen en vrijwilligerscentrale daar nog eens een extra impuls aan te geven. Meer informatie over Maatschappelijke Stage is te vinden op de website www.mas-amstelland.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.