Bijgewerkt: 4 december 2021

Akkoord over de EU-begroting 2022 is bereikt

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
17-11-2021

Leden van het Europees Parlement hebben gestreden voor betere steun voor gezondheid, onderzoek, klimaatactie, kmo's (kleine of middelgrote ondernemingen) n jongeren in de EU-begroting voor volgend jaar, en hebben die ook gekregen, na besprekingen met de Raad op maandag 15 november 2021.

Maandagavond hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2022, kort voor het verstrijken van de bemiddelingsperiode, die op maandag 15 november om middernacht afloopt. Het Parlement heeft voor zijn prioriteiten in totaal 479,1 miljoen euro gekregen bovenop wat de Commissie heeft voorgesteld in de ontwerpbegroting, die met de nota van wijzigingen is bijgewerkt. De voorlopige cijfers zijn 169,5 miljard euro aan vastleggingskredieten en 170,6 miljard euro aan betalingskredieten. Gedetailleerde cijfers zullen later beschikbaar zijn.De leden van het Europees Parlement zijn erin geslaagd de financiering te verhogen voor programma's en beleidsmaatregelen die volgens hen bijdragen tot het herstel na de pandemie, overeenkomstig de prioriteiten van het Parlement die zijn vastgesteld in zijn richtsnoeren voor 2022. Het gaat onder meer om het onderzoeksprogramma Horizon Europe (+ 100 miljoen euro meer dan de ontwerpbegroting van de Commissie) en het LIFE-programma voor milieu en klimaat (+ 47,5 miljoen euro). Het programma voor de interne markt wordt met 30 miljoen euro verhoogd (waarvan 10 miljoen euro voor de toeristische sector), en het Europees openbaar ministerie met 3,8 miljoen euro, om het geld van de Europese belastingbetaler te beschermen tegen criminelen.

Jongeren en gezondheid. Steun voor jongeren is een belangrijke prioriteit voor het Parlement: De leden van het Europees Parlement zijn erin geslaagd om Erasmus+ met 35 miljoen euro te verhogen. Ook EU4Health heeft een impuls gekregen, met 51 miljoen euro extra om een sterke Europese gezondheidsunie op te bouwen en de nationale gezondheidsstelsels weerbaarder te maken.

Humanitaire hulp, migratie, externe bijstand. Het instrument voor nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI - Europa als wereldspeler) kreeg een extra impuls van 190 miljoen euro, met bijzondere aandacht voor de bestrijding van pandemieën, onder meer door vaccinaties. De humanitaire hulp werd met 211 miljoen euro aangevuld, zodat de reserve voor solidariteit en noodhulp kan voorzien in de toegenomen behoeften van het Solidariteitsfonds van de EU in verband met de natuurrampen in de EU.

Als onderdeel van het algemeen akkoord werd ook overeenstemming bereikt over de ontwerpen van gewijzigde begroting nrs. 5 en 6, die gericht zijn op de hulp aan de Syrische vluchtelingen in Turkije en de regio, en op de financiering van 200 miljoen vaccinatiedoses via het COVAX-mechanisme.

Foto Amstelveen
(Foto © European Union Eric Vidal - 2021)

Johan Van Overtveldt (1955) is een Belgisch econoom en politicus voor Nieuw-Vlaamse Alliantie en voormalig journalist en redacteur. Hij is voorzitter van de commissie-Begroting van het Europees Parlement


Citaten: Johan Van Overtveldt (ECR, BE), voorzitter van de Begrotingscommissie: 'Over het algemeen ben ik tevreden met het akkoord dat vandaag is bereikt. Het bevat belangrijke antwoorden op de uitdagingen, waarmee de Unie vandaag wordt geconfronteerd. Op het gebied van gezondheid om de COVID-19-crisis verder te bestrijden, maar evenzeer als het gaat om onderzoek en innovatie die nodig zijn om onze economieën te moderniseren, en om de bescherming van onze gemeenschappelijke grenzen.'

Karlo Ressler (EVP, HR), algemeen rapporteur voor de EU-begroting 2022 (voor afdeling III - Commissie): 'De begrotingsonderhandelingen vonden plaats in moeilijke omstandigheden, tijdens de strijd tegen de pandemie en de gevolgen daarvan, en we kunnen tevreden zijn met het resultaat. Het Parlement is erin geslaagd de volgende Europese begroting met bijna 500 miljoen euro te versterken. De verhogingen zullen het herstel van Europa stimuleren en de weg vrijmaken voor een veerkrachtigere Unie, met de nadruk op steun voor kleine en middelgrote ondernemingen, meer mobiliteit voor studenten, een sterkere gezondheidsunie en verdere investeringen in digitale en groene transities. Er is bijzondere aandacht besteed aan de externe dimensies, met extra steun voor humanitaire hulp en steun voor vaccinatie-inspanningen wereldwijd. Deze begroting is een duidelijke boodschap voor alle Europeanen dat Europa zich inzet voor een krachtig herstel, voor alle sectoren, alle regio's en alle generaties.'

Damian Boeselager (Groenen/EVA, DE), rapporteur voor de andere afdelingen: 'Ik ben blij met het akkoord, omdat het zal zorgen voor een goede werking van de instellingen en een beter toezicht op alle instrumenten van de Unie, zoals het herstelplan voor de EU van de volgende generatie.'

Volgende stappen. Nadat de Raad het compromis formeel heeft goedgekeurd, zal het op donderdag (18 november 2021) in de Begrotingscommissie worden besproken, vervolgens in de plenaire vergadering van het Europees Parlement (tijdens de novemberzitting in Straatsburg) in stemming worden gebracht en door de voorzitter van het Parlement tot wet worden verheven. Ongeveer 93% van de EU-begroting gaat naar burgers, regio's, steden, landbouwers en bedrijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.