Bijgewerkt: 15 juni 2024

Algemeen directeur Stichting Cardanus vertrekt per 1 juni 2008

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Cardanus
16-05-2008

Onderstaande brief is aan de medewerkers Stichting Cardanus verstuurd:

Brief aan medewerkers Cardanus

Beste medewerker, collega,

Bijgaand treffen jullie bericht van de Raad van Toezicht inzake de afwezigheid van de bestuurder/directeur, André Woutersen. Voor de volledigheid melden we jullie dat dit bericht naar alle medewerkers op huisadres is verzonden; alle externe relaties tegelijkertijd met een vergelijkbaar bericht zijn geïnformeerd én er een bericht naar de plaatselijke weekkranten is uitgegaan. Tevens heeft de Raad van Toezicht een woordvoerder aangewezen voor de beantwoording van vragen uit Amstelveen en omgeving…..

De laatste maanden hebben de Raad van Toezicht en de Bestuurder van Cardanus, zich gezamenlijk gebogen over het interne en externe beleid van Cardanus. Vooral het imago naar de samenleving en naar de politiek, de financiële positie en de besluitvorming over de interne bedrijfsvoering hebben daarin centraal gestaan.

Geconstateerd is dat de opvattingen over de maatschappelijke positie en de financiering van het welzijnswerk aan sterke veranderingen onderhevig zijn; vooral de overheid heeft daarover uitgesproken ideeën. Al die veranderingen, zo hebben de Raad van Toezicht en de Bestuurder vastgesteld, vragen om een nieuwe, pro-actieve opstelling, waarmee ook gewerkt kan worden aan een structurele verbetering van het imago van Cardanus. Daarbij zijn andere invalshoeken en andere accenten in het externe en interne beleid noodzakelijk.

Woutersen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

André Woutersen tijdens een bijeenkomst in het raadhuis


De Raad van Toezicht en de Bestuurder van Cardanus zijn tot de conclusie gekomen dat vanuit het belang van Cardanus, het wenselijk is dat een nieuwe Bestuurder vorm en inhoud gaat geven aan de vernieuwing van Cardanus. Derhalve is in gezamenlijk overleg besloten dat André Woutersen zijn bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden per 1 juni a.s. neerlegt.

Tot het moment van de benoeming van een nieuwe Bestuurder zal het interne en externe beleid verder worden uitgevoerd door het Management Team van Cardanus, waarbij Wim Bouman tijdelijk wordt belast met de specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Enkele van de huidige taken van Wim Bouman zullen door de andere MT-leden worden overgenomen; de direct betrokken worden daarover door het MT rechtstreeks benaderd. Zodra een nieuwe Bestuurder is benoemd zullen jullie daarover direct worden geïnformeerd.

Voorts heeft de Raad van Toezicht in afstemming met het Management Team besloten -mede ter voorbereiding van de noodzakelijke vernieuwing van Cardanus- om op korte termijn een nader onderzoek te starten, enerzijds naar de specifieke eisen en wensen van externe partijen (zoals cliënten, vrijwilligers en de politiek) en anderzijds naar de mogelijkheden om daar vanuit de interne bedrijfsvoering nog beter op in te spelen.

Om jullie een nadere toelichting te geven op de inhoud van deze brief hebben we in overleg met het MT besloten een bijeenkomst te organiseren. Er bestaat dan ook de mogelijkheid om met jullie een gedachtenwisseling te hebben over de ontwikkelingen in en rond het welzijnswerk, over een verdere vernieuwing van Cardanus en over een betere presentatie van Cardanus naar de samenleving en de politiek.

In het vertrouwen jullie op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben,

Namens de Raad van Toezicht

Maarten C. Fonk, voorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.