Bijgewerkt: 29 november 2022

Alle studentenkamers op Campus Uilenstede krijgen rookmelders

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-04-2021

Alle studenten op campus Uilenstede krijgen vóór aanvang van het nieuwe collegejaar 2021-2022 een rookmelder in hun studentenkamer. Hiervoor gaat DUWO zich de komende maanden inzetten, blijkt uit het plan van aanpak dat de gemeente Amstelveen recentelijk van de studentenhuisvester heeft ontvangen. Zij geeft hiermee gehoor aan het verzoek van de gemeente om met prioriteit rookmelders op te hangen naar aanleiding van een brand op 6 februari 2021 in een van de flatgebouwen.Uit een controle van de gemeente vlak na de brand bleek dat de getroffen studentenflat op een aantal punten niet voldoet aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. Een onderzoek dat DUWO recent heeft laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau bevestigt dit. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat brandveiligheid de hoogste prioriteit moet krijgen van een verhuurder. Daarom heeft de gemeente en de Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) er de afgelopen tijd op aangedrongen voorrang te geven aan het aanbrengen van rookmelders, vooruitlopend op de wettelijke verplichting per juli 2022.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Lisette Doornbos secretaris van de Vereniging Bewoners Uilenstede begeleidt wethouder Herbert Raat en burgemeester Tjapko Poppens tijdens hun bezoek in de uitgebrande studentenflat op 11 maart 2021


Vinger aan de pols. 'Het is mooi dat er nu een plan van aanpak ligt, waaruit blijkt dat DUWO haar verantwoordelijkheid serieus neemt en op korte termijn stappen zet om de brandveiligheid te vergroten. Onze complimenten dat zij het ophangen van rookmelders toch versneld gaan aanpakken. De gemeente en de studenten van de VBU zullen erop toezien dat de werkzaamheden goed en tijdig worden verricht' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving en Vergunningen.

VBU-secretaris Lisette Doornbos en voorzitter Cathelijne Immink zeggen blij te zijn dat DUWO overgaat tot actie. 'Samen met de gemeente zullen we de plannen en werkzaamheden nauwlettend volgen. We kijken uit naar een goede samenwerking tussen alle partijen en een veilig nieuw collegejaar!'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Vlnr.: Cathelijne Immink voorzitter van de Vereniging Bewoners Uilenstede, Lisette Doornbos secretaris en Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving in Uilenstede Amstelveen


Aanpassingen. Uit de controle van de gemeente Amstelveen en het onafhankelijk onderzoek in opdracht van DUWO blijkt dat onder meer de toegangsdeuren van de wooneenheid in de getroffen flat onvoldoende brandwerend zijn. Daarnaast zijn andere zaken geconstateerd die opgelost moeten worden. Op Uilenstede staan meer vergelijkbare woontorens waarvoor dit geldt. DUWO geeft in haar plan van aanpak aan al deze studentenflats aan te pakken. Volgens de planning van DUWO zijn alle werkzaamheden voor het eind van dit jaar afgerond. Naast alle bouwkundige verbeteringen gaat DUWO ook meer aandacht besteden aan het brandveilig gebruik van de wooneenheden door de studenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.