Bijgewerkt: 7 februari 2023

Alternatief pakket van Alders is positief voor Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2012

Wethouder Jan-Willem Groot(CDA) informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte raadsleden,

Aan de Alderstafel is onlangs overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen als alternatief voor de invoer van glijvluchten op Schiphol tussen 20:30 en 23:00. Het alternatieve maatregelpakket valt gunstig uit voor de gemeente Amstelveen. Dit, terwijl de oorspronkelijke afspraak om glijvluchten ook in de avond in te voeren weinig effect heeft voor de gemeente.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot(CDA)


Voor de gemeente Amstelveen is een aantal maatregelen uit het alternatieve pakket van belang. Zo wordt het maximale aantal nachtvluchten verlaagd van 32.000 naar 29.000. Het Rijk legt dit aantal juridisch vast. Hierdoor wordt het aantal nachtvluchten binnen drie jaar gereduceerd.

Daarnaast wordt een tweede tranche van het Leefbaarheidsfonds opgericht. In de eerste tranche heeft Uilenstede € 5 miljoen aan subsidie ontvangen voor het verbeteren van de openbare ruimte. Een tweede tranche geeft kansen voor vergelijkbare projecten.

Voor de gemeente Amstelveen is tevens van belang dat selectiviteit versneld wordt uitgevoerd. Eerder was afgesproken, dat pas bij 95% van de 510.000 vliegtuigbewegingen de regionale luchthavencapaciteit wordt ingezet ter ontlasting van Schiphol. Nieuw is, dat dit nu al bij 90% van de 510.000 vliegtuigbewegingen gaat gebeuren. Dit betekent, dat Lelystad versneld kan worden ingezet.

alders Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Op dinsdagavond 24 april 2012 bezocht Hans Alders, voorzitter van de 'Alderstafel' de vergadering van Ruimte Wonen en Natuur van de gemeente Amstelveen. Hij sprak uitgebreid over het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) van Schiphol.


Tenslotte worden glijvluchten wel ingevoerd tussen 22:30 en 23:00 met behulp van vaste naderingsroutes volgens het nachtregime op de Kaagbaan en Polderbaan. Dit betekent dat, wanneer het operationeel mogelijk is, de Aalsmeerbaan vanaf 22:30 wordt gesloten voor al het landend verkeer. Glijvluchten worden dan uitgevoerd op de Kaagbaan en Polderbaan.

Vooral de inwoners van Amstelveen-Zuid kunnen dit merken. Glijvluchten - ook wel continuous descent approach (CDA's) genoemd - worden op dit moment alleen 's nachts toegepast bij landingen op de Kaagbaan en Polderbaan. Bij het toepassen van deze methodiek daalt het vliegtuig geleidelijk met minimaal motorvermogen en dus stiller.

In het Aldersakkoord van 2008 is afgesproken deze methode ook tussen 20:30 en 23:00 in te voeren. Zo werd verwacht de hinder te beperken in de gebieden die verder van de luchthaven zijn gelegen. Voor de gemeente Amstelveen heeft deze maatregel bijna geen effect. Omdat het invoeren van CDA's tussen 20:30 en 23:00 juist tot operationele problemen en/of juist tot hindertoename leidt, is het alternatieve maatregelpakket samengesteld.

Hierbij zijn geen gebieden met een toename van geluidhinder en is de geluidsreductie verdeeld over het hele gebied. In navolging op de laatste regionale raadsbijeenkomst in september 2012 informeer ik u graag over de ontwikkelingen in het Schipholdossier, zodra de evaluatie van het nieuwe normen- en handhavingstelsel bekend is. Dit wordt verwacht in het voorjaar van 2013.

Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, J.P.W. Groot wethouder'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.