Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Amstelland-gemeenten tegen dakloosheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-01-2022

Amstelveen werkt regionaal samen om dakloosheid tegen te gaan. We bieden hulp aan mensen die dakloos zijn in de vorm van opvang en begeleiding. We doen lokaal wat kan en waar moet regionaal. Dit staat in het regioplan ‘Een nieuwe start in Amstelland’. Doel van de samenwerking is om op het gebied van dakloosheid en beschermd wonen te komen tot meer lokale expertise en een betere ondersteuning voor inwoners die te maken krijgen met (dreigende) dakloosheid. Het plan heeft niet als doel om het woningtekort in Amstelveen of in de regio op te lossen.

Het vroeg signaleren van dakloosheid en er snel op reageren is essentieel. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder: 'Wij vinden het van groot belang om dak- en thuislozen, of inwoners die dit dreigen te worden, te helpen. Snelle ondersteuning op gebied van zorg, welzijn en inkomen is daarbij essentieel. We pakken gezamenlijk de verantwoordelijkheid op, om inwoners te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn en mevrouw Marian van den Hul begeleider maatschappelijke opvang van RIBW K/AM voor de opvang voor economisch daklozen aan de Graaf Janlaan in Amstelveen


In het ‘Regioplan Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid 2022-2025 Een nieuwe start in Amstelland’ staat hoe de Amstelland-gemeenten een beter perspectief bieden bij (dreigende) dakloosheid. Het gaat daarbij niet alleen om de meest kwetsbare groep - waarbij verslaving, schulden, psychiatrische situatie een rol speelt - maar ook om ‘economische’ of ‘zelfredzame’ daklozen. Dit zijn mensen die doorgaans geen zware zorgvraag hebben, maar die niet in staat zijn om zonder ondersteuning een eigen woonruimte te vinden.

De bestaande samenwerking met Amsterdam blijft. De Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) werken daarnaast sinds een jaar intensief samen als het gaat om preventie, begeleiding en het creëren van opvang en tijdelijke woonplekken voor ‘economisch’ dak- en thuisloze mensen. Inmiddels zijn er verschillende plekken gerealiseerd, zoals een locatie, waar begeleiding aanwezig is (de Graaf Janlaan, 14 plekken) en plekken in een leegstaand kantoorpand (5 plekken). Ook is een Parents house gerealiseerd (3 plekken), waar gescheiden ouders een tijdelijke woonplek in de buurt van hun kinderen kunnen krijgen. Verder vinden mensen vaker onderdak bij particulieren via ‘Onder de pannen’.

Aangezien de onderwerpen relatief nieuw zijn voor de Amstelland gemeenten, is het Regioplan opgesteld als een ontwikkelagenda. Eén van de ontwikkelpunten is de opvang voor dakloze gezinnen. Voor deze groep zijn op dit moment nog onvoldoende plekken beschikbaar. Daarom wordt dit punt inmiddels opgepakt en wordt gezocht naar goede opvanglocaties voor gezinnen. Het plan wordt naar verwachting in februari/maart 2022 besproken in de vijf gemeenteraden van Amstelland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.