Bijgewerkt: 2 december 2022

Amstelland gemeenten voeren actie tegen voortijdig schoolverlaten

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
01-09-2009

'Maak het zelf, schrijf je in!' is het thema van de landelijk actie, waar ook de Amstelland gemeenten aan mee doen. Van 7 tot en 11 september 2009 zetten gemeenten en scholen alles op alles om er voor te zorgen dat de vierdejaars vmbo’ers en de tussentijds uitgevallen leerlingen zich alsnog inschrijven. Hierbij maken de Amstelland gemeenten en de scholen gebruik van het Elektronisch loket om vast te stellen of vmbo’ers een vervolgopleiding (gaan) doen.

Maak  Amstelveen
(Ingrado - 2009)

Het logo van de Actieweek 2009: 'Maak het zelf, schrijf je in!'


Te veel jongeren verlaten school zonder startkwalificatie. (mbo-diploma op niveau 2,3 en 4 of havo- of vwo-diploma. Jongeren moeten tot hun 18e doorleren om zo’n diploma te halen. Een startkwalificatie biedt betere kansen op het vinden van een baan. Daarbij kunnen ze in de toekomst makkelijker doorstromen naar een betere baan en verdienen als starter gemiddeld €2.300,- per jaar meer dan zonder startkwalificatie.

De actieweek “Maak het zelf, schrijf je in!”onderstreept het belang van de startkwalificatie en een geslaagde overstap van vmbo naar mbo. Jongeren moeten zich realiseren dat ze hun toekomst zelf in de hand hebben. De actieweek geeft een stevige impuls om alle jongeren in beeld te hebben en te houden. Doel om ook de groep niet ingeschreven leerlingen alsnog in te schrijven bij ROC’s en vakscholen.

Minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt geven op maandag 7 september de aftrap voor de actieweek op het Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam. De actieweek is een initiatief van Ingrado (brancheorganisatie voor leerplicht) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het kabinet wil schooluitval in 2012 terugbrengen naar 35.000 per jaar. Daarmee heeft het ministerie afspraken gemaakt met gemeenten en scholen. Voor 1 oktober 2009 is het uitgangspunt 20% minder nieuwe schooluitvallers te realiseren.

Om gemeenten en scholen te ondersteunen is per 1 augustus 2009 het digitaal verzuimloket verplicht. Scholen melden verzuim bij één centraal loket, dat vervolgens de juiste gemeente informeert. Dat scheelt scholen veel werk en levert snelle en betrouwbare gegevens, zodat spijbelaars sneller in beeld zijn. Het digitale verzuimloket is afgelopen jaar in heel Nederland uitgerold. Website: Voortijdig school verlatenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.