Bijgewerkt: 10 mei 2021

Amstelveen heeft een nieuw college

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-03-2006

Amstelveen heeft een nieuw college. VVD, PvdA en CDA presenteerden maandagavond 27 maart 2006 hun politieke agenda. In deze agenda staan de belangrijkste punten voor de komende vier jaar.

Dit zijn onder andere: het realiseren van 25% minder regelgeving, één loket voor bedrijven, het uitvoeren van de woonvisie, het voortzetten van accommodatiebeleid, citymarketing en het aan de slag gaan met de actiepunten van de Visie Rijksweg A9. Ten aanzien van het laatste punt is het nieuwe college tegen verbreding van de A9.

Als rode draad in de agenda loopt een aanpak waarbij samenwerking, zowel lokaal als regionaal, centraal staat. Het college wil elan creëren door bestaande patronen te doorbreken en door ideeën van verschillende groepen bij elkaar te brengen. Wanneer er bijvoorbeeld verbanden worden gelegd tussen standpunten van jong en oud en wanneer de burger meer bij het bestuur wordt betrokken, ziet het college mogelijkheden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Voor jong en oud

In het voorwoord van de politieke agenda staat het volgende: “Het bestuur wil de vele potenties van Amstelveen benutten en kiest daartoe voor een energieke aanpak, waarbij binding en creativiteit centraal staan. Er zijn verbindingen mogelijk op sociaal-economisch gebied, tussen burger en politiek, onderwijs en arbeidsmarkt; leefbaarheid en mobiliteit, lokaal en bovenlokaal en tussen jong en oud.

Amstelveen zal zich positioneren als een stad waar het voor jong en oud goed wonen, werken en recreëren is en waar het aantrekkelijk ondernemen is. Door bundeling van sociale disciplines, culturele instellingen en aanwezig ondernemersschap zullen potenties beter kunnen worden benut.”

Download hier de Politieke Agenda!

Kandidaatwethouders

De drie partijen presenteerden tevens hun kandidaatwethouders:

VVD: Joss Tabak en Frans Hellendall

PvdA: Yeter Tan en Remco Pols

CDA: Jan-Willem Groot

De nieuwe wethouders worden op 5 april in een vergadering van de gemeenteraad geïnstalleerd.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester

de heer mr. J.H.C. van Zanen

Portefeuille

- Openbare orde, veiligheid

- Brandweer en rampenbestrijding

- Internationale samenwerking en stedenbanden

- Algemeen bestuur (incl. coördinatie collegebrede projecten en regionale zaken)

- Personeel & Organisatie

- Bevolking, Burgerzaken

- Communicatie, Representatie

Wethouder Mobiliteit

mevrouw J.E.M. Tabak (VVD)

Portefeuille

- Mobiliteit, verkeer en vervoer

- Fysieke infrastructuur (wegen en riolering)

- Groen en reiniging

- Deregulering

- Sport en recreatie

Wethouder Financiën

de heer drs. F. Hellendall (VVD)

Portefeuille

- Financiën

- Vergunningen

- Handhaving

- Vastgoed

- Dienstverlening

- Informatisering en automatisering

- Cultuur

Wethouder Wonen

de heer R.E. Pols (PvdA)

Portefeuille

- Ruimte, bouwen en wonen

- Ruimtelijke projecten

- Volkshuisvesting

- Zorgvlied

- Regionale ontwikkelingen

Wethouder Jeugd en Zorg

mevrouw drs. Y. Tan (PvdA)

Portefeuille

- WMO

- Accomodatiebeleid

- Zorg en volksgezondheid

- Onderwijs

- Natuur- en milieueducatie

- Welzijnswerk

Wethouder Economische zaken en Werkgelegenheid

de heer drs. J.P.W. Groot (CDA)

Portefeuille

- Economische zaken

- Werk en inkomen

- Sociale voorzieningen

- Wijk- en buurtbeheer

- MilieubeleidAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.