Bijgewerkt: 28 februari 2024

Amstelveen Arch krijgt meer functies

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-10-2008

De invulling van de locatie Van Heuven Goedhartlaan 15-17 omvat diverse functies. In het zogeheten Programma van Eisen (PvE) staan de functies benoemd: een vier sterren hotel, seniorenappartementen met bijpassende service en/of zorg, wellness, restaurant en kantoren.

Eneco  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Van Heuven Goedhartlaan 15-17 in Amstelveen. Hier zal 'Amstelveen Arch' gebouwd worden met een hotel met appartementen voor senioren, plaza en restaurant


Het plan heeft een totaal volume van circa 25.000 m² bruto vloeroppervlakte (BVO). Daarbij is de parkeergarage niet meegerekend. Het hotel gaat ongeveer 120 kamers tellen. Er komen tevens een kleine 100 senioren woonappartementen en omstreeks 7.500 m² multifunctionele ruimte voor onder meer wellness, fitness, kantoren etc. Er komt ook een plaza met winkelvoorzieningen en een restaurant. Voor het parkeren wordt er een grote garage in twee ondergrondse lagen gebouwd.

In het PvE zijn de voorwaarden ingevuld om de locatie Van Heuven Goedhartlaan 15-17 een meer grootstedelijke uitstraling te geven. Deze invulling betekent het voltooien van de wanden rond het stadspark, want dit bouwwerk gaat – met een maximale bouwhoogte van 42 meter - de oostwand vormen.

Het gebouw krijgt een plaza aan de kant van het stadspark die een open,  levendige transparante verlenging vanuit het stadspark gaat vormen.

Met dit PvE is invulling gegeven aan het in april 2004 door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling op deze locatie.

Amstelveen Arch?

De gemeente Amstelveen heeft in 2005 een ontwerp wedstrijd uitgeschreven waaraan 7 projectontwikkelaars deelnamen en deze werd door Steenhart Onroerend Goed Advies B.V. uit Berkhout met een functieprogramma voor een „hotel met comfortappartementen voor senioren rond een atrium," gewonnen. Op het terrein van het voormalige Eneco-gebouw aan de Van Heuven Goedhartlaan zal het gebouw verrijzen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.