Bijgewerkt: 18 mei 2024

Amstelveen College: Wethouder Veenboer pakt regie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-09-2008

Ouders en docenten gaven in de afgelopen raadscommissie burgers en samenleving een duidelijke signaal af: zorgen over schaalvergroting in het kader van verdere verzelfstandiging van het Amstelveen College.

De medezeggenschapsraad (MR) verzocht de commissie om tijd: men wijst de plannen niet bij voorbaat af, maar stelt meer ruimte nodig te hebben voor zorgvuldiger advies. Wethouder Veenboer heeft na overleg met de bestuurscommissie afgesproken het proces zelf directer aan te sturen.

Hij heeft met de bestuurscommissie Amstelveen College afgesproken dat de stuurgroep (gemeente, bestuurscommissie en directie Amstelveen College) een vernieuwde samenstelling en een nieuwe opdracht krijgt. Alle mogelijkheden voor verzelfstandiging van het Amstelveen College worden daarbij in beeld gebracht.

Veenboer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Dolf Veenboer Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg (PvdA)


Wethouder Veenboer wil de stabiliteit van het Amstelveen College garanderen en zoekt daarom zelf intensieve samenwerking met alle geledingen van de school. Binnen twee weken komt hij na overleg met de bestuurscommissie met een plan van aanpak en zal hij persoonlijk ouders en leerkrachten informeren.

Tijdens de raadscommissievergadering burgers en samenleving werd duidelijk dat het proces van verzelfstandiging en met name schaalvergroting vraagt om meer tijd en communicatie. Ouders en docenten maken zich zorgen over het behoud van hun school. Ze vragen zich af wat het betekent voor hun positie. Op deze vragen zal de komende tijd antwoord moeten komen.

Naast de optie verzelfstandiging met schaalvergroting wordt ook de optie verzelfstandiging als éénpitter onderzocht. Met wie of wat is op dit moment nog onbekend. Alle mogelijkheden worden in kaart gebracht. De wethouder stelt dat niet verder vooruitgelopen zal worden op samenwerking met Dunamare. In de commissievergadering burgers en samenleving komen voor de zomer alle opties aan bod.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.