Bijgewerkt: 23 juni 2024

Amstelveen College zelfstandig

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
12-08-2009

Een zelfstandig Amstelveen College biedt de beste kansen voor de toekomst. Tot die conclusie komt een speciaal ingestelde stuurgroep, die de wenselijkheid van verdere verzelfstandiging van de scholengemeenschap heeft onderzocht. Daarmee wordt afgestapt van een eerder idee, om de school aan te sluiten bij de grote scholenstichting Dunamare.

Amstelveencollege Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het schoolgebouw van het Amstelveen College aan de Startbaan 12


Om volledige verzelfstandiging van de openbare scholengemeenschap (mavo, havo, vwo) mogelijk te maken, moet volgens de stuurgroep wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De belangrijkste is, dat de scholengemeenschap financieel zelfstandig moet kunnen opereren. De school moet de exploitatie rond krijgen binnen de vergoeding, die hiervoor door het Rijk wordt verstrekt. Verder moet het schoolbestuur een sluitende meerjarenbegroting maken, waarbij ook de onderhoudskosten van het nieuwe schoolgebouw binnen de rijksvergoeding moeten vallen.

Het nieuwe schoolgebouw aan de Sportlaan, dat in 2012 klaar moet zijn, speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen. Het moet een aantrekkelijke school worden die voldoende leerlingen zal trekken, waarbij het onderwijsconcept zich verder kan ontwikkelen. De mavo en de havo-en vwo-afdeling komen dan in één gebouw.

De stuurgroep die het advies heeft opgesteld bestaat uit het schoolbestuur, de  directie, de medezeggenschapsraad van de school (zowel oudergeleding als personeel) en de gemeente. Burgemeester en Wethouders willen nu eerst weten, of aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden. In januari 2010 wil het college een besluit over verzelfstandiging aan de gemeenteraad voorleggen.

Het Amstelveen College valt nu als openbare school nog onder een door de gemeente ingestelde Bestuurscommissie. Daarmee is de school al op enige afstand van de gemeente geplaatst, die tot 1998 rechtstreeks verantwoordelijk was. Voor verdere verzelfstandiging zijn er diverse opties.

In het najaar ontstond ophef over het voornemen, om het Amstelveen College aan te laten sluiten bij stichting Dunamare. Deze stichting bestuurt een groot aantal middelbare scholen in Haarlem en omstreken. De angst bestond, dat door aansluiting bij Dunamare de eigen identiteit van het Amstelveen College in geding zou komen.

Overigens houdt de gemeente ook bij volledige verzelfstandiging een vinger in de pap bij het Amstelveen College. Zo benoemt de gemeente de bestuursleden (deels op bindende voordracht van de ouders) en houdt zij toezicht op de begroting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.