Bijgewerkt: 13 juli 2024

Amstelveen beëindigt subsidierelatie met vijf lokale culturele instellingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-11-2022

Tijdens de ontwikkeling van de meerjarige subsidieregeling - die in 2024 ingaat is uitvoerig met Raden van Toezicht en directies van de culturele instellingen uit Amstelveen overleg gevoerd over de inhoud van de nieuwe regeling. Instellingen zijn door accounthouders meegenomen in het voorgenomen besluit en werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en meningen te ventileren. Tijdens die overleggen is tevens de opzegging van de huidige subsidierelatie aangekondigd – meldt het College B en W van Amstelveen.

In navolging van deze aankondiging zijn nu beschikkingen opgesteld waarin het besluit van het college over de genoemde subsidiebeëindiging wordt geformaliseerd. Aanleiding voor de beëindiging van de huidige subsidierelatie is de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de culturele infrastructuur.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2022)

Het College B en W van Amstelveen vlnr.: Adam Elzakalai (VVD) wethouder , Bert Winthorst gemeentesecretaris Floor Gordon (D66) wethouder, Herbert Raat (VVD) wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Frank Berkhout (D66) wethouder en Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder op 30 juni 2022

Door de huidige subsidierelatie te beëindigen wordt in feite meer ruimte en lucht gecreëerd voor de culturele instellingen. De meerjarige subsidie geeft instellingen immers meer bestaanszekerheid; doordat financiering voor een langere periode is gegarandeerd, kan door de instellingen gemakkelijker beleid worden gemaakt voor meerdere jaren en kunnen er langlopende programmalijnen worden ontwikkelend voor en met de Amstelveense gemeenschap. Tegelijk zorgt de nieuwe systematiek bij bewuste instellingen ook voor minder druk op de organisatie (elk jaar een nieuwe offerte richting gemeente).

Naar onze inschatting zal de nieuwe systematiek dan ook niet zorgen voor pro forma ontslag van medewerkers en/of onzekerheid bij medewerkers, maar zou het instellingen juist moeten aanmoedigen om externe medewerkers langer te betrekken (vanwege langlopende programmaonderdelen) en jaarcontracten met medewerkers eerder te verlengen.

Er is ook geen enkel signaal geweest dat instellingen deze verandering zouden aangrijpen om afscheid te nemen van medewerkers. Daarmee is meteen gezegd dat het opzeggen van de huidige subsidierelatie geen verkapte bezuinigingsoperatie is. Gezien het bovenstaande heeft het college het besluit genomen om de huidige subsidierelatie met de navolgende culturele instellingen op 31-12-2023 te beëindigen: Schouwburg Amstelveen, Poppodium P60, Amstelveens Poppentheater, Bibliotheek Amstelland en Platform C-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.