Bijgewerkt: 21 september 2021

Amstelveen bestrijdt woonoverlast en woonfraude

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-03-2014

Het college van B en W van Amstelveen heeft in 2013 fors ingezet op het bestrijden van woonfraude en woonoverlast. Zo zijn 11 woningen gesloten, omdat er hennepteelt plaats vond. Dit blijkt uit de Evaluatie Toezicht en Handhaving 2013.

De gemeente pakt woonfraude en overlast, samen met de GGD, politie en meldpunt woonoverlast, projectmatig aan. Afgelopen jaar zijn in totaal 69 dossiers in behandeling genomen. De werkzaamheden betreffen handhaving van illegaal woninggebruik in brede zin: woonfraude, woonoverlast, vervuilde woningen, overtreding opiumwet, ongewenste verhuur, onttrekking van woonruimte, samenvoegen en splitsen van woonruimte etc.

hennep Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De bewoners van de flat de Grote Beer in Amstelveen ruiken de geur van de hennepplant van een geurkaart in oktober 2013. In 2009 werden 155 hennepplanten in beslag genomen in deze flat


De bewoning van panden die niet als woning zijn gebouwd, kan onveilig zijn voor bewoners en omgeving. Ook kan bewoning van eengezinswoningen door groepen mensen die geen sociale binding hebben met elkaar en hun omgeving leiden tot overlast.

Wethouder Herbert Raat(VVD): ‘We zien in onze stad steeds vaker problemen ontstaan op het gebied van wonen. Zo worden verbouwingen tijdelijk stopgezet, waardoor buren onnodig lang geconfronteerd worden met rommel. Goed voorbeeld hiervan is de situatie aan de Thomas à Kempislaan. Ook komen we veel hennepplantages tegen in woningen. Vaak in verhuurde woningen. Dit vinden we onacceptabel. De brandveiligheid is ook vaak ver te zoeken. Daarom zitten we er bovenop en roepen we iedereen op om verdachte situaties te melden’.

Wethouder Wonen Jan-Willem Groot (CDA): ‘Het aanpakken van woonfraude is een van de pijlers van ons woonbeleid. Samen met Eigen Haard hebben we daarom Actie Schijnwerper opgezet. Steeds meer inwoners doen melding van ongewenste situaties. Een goede ontwikkeling, want zo kunnen we vrijgekomen woningen toewijzen aan de mensen die er recht op hebben. Het is onacceptabel, dat die woningen illegaal worden doorverhuurd, terwijl onze inwoners soms jarenlang op een wachtlijst staan’.

Hennep

De afgelopen twee jaar zijn 27 grootschalige hennepplantages ontmanteld. Het grote aantal meldingen van hennepplantages benadrukt de noodzaak om er bovenop te zitten. Voor het ontmantelen en sluiten van hennepplantages en drugspanden is in samenwerking met de gemeente Amsterdam in 2012 beleid ontwikkeld, waardoor de burgmeester de bevoegdheid heeft gekregen om drugspanden (tijdelijk) te sluiten.

Het biedt de mogelijkheid om snel en doortastend op te treden tegen opiumovertredingen, waarmee in de leefomgeving van panden, waarin zich zulke overtredingen voor hebben gedaan veel onrust en ongenoegen wordt voorkomen. In de preventieve sfeer gaat de gemeente komend jaar voorlichting geven aan particuliere verhuurders en woningbemiddelaars. Een betere screening van potentiële huurders is hierbij onderwerp van gesprek. In de Evaluatie Toezicht en Handhaving (pdf 32 pagina’s) kunnen geïnteresseerden lezen, welke projecten in 2013 nog meer door de gemeente zijn uitgevoerd en hoe de reguliere inzet is vormgegeven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.