Bijgewerkt: 25 juli 2024

Amstelveen en Aalsmeer willen de jeugdzorg verbeteren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-11-2012

Proef met één aanspreekpunt per gezin

Het komt voor, dat jongeren of gezinnen meerdere problemen hebben, waar ze zelf niet uitkomen. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer willen hen hier zo goed mogelijk bij helpen. Om ervoor te zorgen, dat dit voortvarend wordt aangepakt hebben hulpverleningsorganisaties binnen de gemeenten besloten hun krachten en kennis komend jaar te bundelen.

Bij minimaal 20 gezinnen gaan zij kijken, of het introduceren van één aanspreekpunt/regisseur voor betere hulpverlening kan zorgen waardoor problemen in een vroeger stadium worden opgelost.

Een vast team bestaande uit medewerkers van GGD, Vita Welzijn en Advies, Spirit, Altra, MEE en Amstelring gaan gezamenlijk bekijken welke hulp een gezin het beste kan gebruiken. Vervolgens stellen zij één verantwoordelijke aan die optreedt als aanspreekpunt. Deze kijkt goed naar het gezin en zijn omgeving. Waar nodig haken specialisten aan.

rolleman Amstelveen
(Bron Gemeente Aalsmeer - 2012)

Wethouder Rik Rolleman (PACT) van Aalsmeer


Wethouder Rik Rolleman (PACT [Progressieve Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend]) van Aalsmeer: 'Deze nieuwe aanpak zal voor alle betrokken organisaties een leerproces zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat gezinnen erbij gebaat zijn. Zij krijgen zo één vertrouwd persoon over de vloer en kunnen ervan uit gaan dat de overige organisatie op de hoogte zijn van hun situatie, doordat zij achter de schermen kennis delen en informatie uitwisselen. Hierbij wordt ook de directe omgeving van het gezin betrokken, zodat ze weer in hun eigen kracht komen.'

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Jacqueline Koops (ChristenUnie) wethouder jeugdzorg in Amstelveen:'Het belang van het gezin komt met deze werkwijze nog centraler te staan. Als de hulpverlening ergens vastloopt, kan dit snel gesignaleerd en opgepakt worden. Dit komt gezinnen echt ten goede.

Daarnaast zorgt het ervoor, dat de problemen zo in een vroeg stadium worden aangepakt, waardoor er in de toekomst minder gezinnen doorstromen naar de veel zwaardere en duurdere jeugdzorg. Ik heb goede verwachtingen van deze proef en zie het als voorbereiding op de transitie jeugdzorg, waarbij de jeugdzorg in zijn geheel onder verantwoordelijkheid van gemeenten komt.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.