Bijgewerkt: 28 februari 2024

Amstelveen en Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland zoeken alternatieven voor inburgering

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-04-2019

In 2021 komt er een nieuwe inburgeringswet en krijgen gemeenten de regie op inburgering. De gemeente Amstelveen bereidt zich voor op deze nieuwe taak. In overleg met Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) onderzoekt de gemeente mogelijkheden om regionaal samen te werken. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij de voorkeur uitgesproken om aan te sluiten bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland (VW WMN).

Andere werkwijze. Sinds 2005 ondersteunt Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) statushouders in Amstelveen. De komst van de nieuwe inburgeringswet in 2021 en het teruglopend aantal vluchtelingen vraagt daarom een andere werkwijze. Hier zijn verschillende alternatieven voor. Eén daarvan is aansluiten bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Vanwege hun deskundigheid heeft dit de voorkeur van het college. De voordelen van vluchtelingen werk NL zijn hun (juridische) expertise en backoffice, en hun werk in Amsterdam, wat voor veel Amstelveense statushouders van belang is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen


Ook andere mogelijkheden worden onderzocht. De gemeente is tevreden over de inzet en deskundigheid van de vrijwilligers en medewerkers van SVA. Het uitgangspunt van de gemeente en SVA is dan ook dat statushouders, personeel en vrijwilligers in harmonie overgaan naar de nieuwe situatie. De gemeente wil gaan werken vanuit de wijkcentra om beter aan te sluiten bij het sociale activiteiten en ondersteuning daar. Taalschool SVI stopt in juli 2019 door het dalend aantal leerlingen. Voor alle leerlingen wordt een passende oplossing gezocht. In de Raadscommissie voor Burgers en Samenleving van 17 april 2019 zal gesproken worden over vluchtelingwerk. Lees ook: Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de acute financiële problemen van Stichting VluchtelingenWerk InburgeringAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.