Bijgewerkt: 27 juni 2022

Amstelveen en Zorg en Zekerheid werken samen aan valpreventie ouderen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2018

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn en Ton van Houten bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ondertekenden op 4 oktober 2018 de intentieverklaring Preventiecoalitie Valpreventie Amstelland.

In Nederland belandt elke 5 minuten een oudere van 65 jaar of ouder na een val op een afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. De totale zorgkosten als gevolg van valincidenten bij ouderen bedragen jaarlijks ruim 14 miljoen euro. Daar blijft het niet bij, want veel ouderen ervaren na een val vermindering van hun zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Reden genoeg voor de gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid om de handen ineen te slaan en samen te werken aan een oplossing voor dit groeiende probleem: de Preventiecoalitie Valpreventie Amstelland. Ook het ministerie van VWS ziet de meerwaarde van deze geïntegreerde aanpak. Zij kenden onlangs subsidie toe om de Preventiecoalitie verder uit te werken. De samenwerking tussen de gemeente en de zorgverzekeraar is op 4 oktober officieel van start gegaan met de ondertekening van een intentieverklaring.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Al enige jaren werkt de gemeente Amstelveen intensief samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Hierbij ligt de focus op bewegen in plaats van op vallen. 'Bij Zorg en Zekerheid juichen wij bewegen toe'- vertelt bestuursvoorzitter Ton van Houten. 'Bewegen heeft bij ouderen een extra preventief effect: het risico om te vallen wordt kleiner. Mensen staan letterlijk steviger in hun schoenen.' De intentie van de Preventiecoalitie is om iedere oudere in de gemeente een passend aanbod te doen. Dit kan als het nodig is (para)medische zorg zijn, maar in ieder geval in combinatie met meer bewegen. Het resultaat is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en een zo goed mogelijke gezondheid, over langere tijd. Wethouder Van Ballegooijen van de gemeente Amstelveen is blij dat de Preventiecoalitie met de subsidie van het ministerie verder kan worden uitgebouwd. 'Door op verschillende gebieden met elkaar samen te werken, kunnen we de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Wat hen helpt om zo lang mogelijk veilig en gezond zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.'Oudere inwoners uit Amstelveen kunnen, dankzij de Preventiecoalitie, straks kiezen uit diverse sportieve oplossingen, (beweeg)activiteiten vanuit de gemeente of (para)medische zorg. Naast sportieve oplossingen zijn ouderen met beweegproblemen straks eerder en beter in beeld en wordt er gerichter advies gegeven om langer in beweging te blijven/zelfstandig te blijven. Dit kan ook door medicatie-advies, doorsturen naar de opticien voor oogcontrole of ander schoeisel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.