Bijgewerkt: 23 april 2024

Amstelveen had een Concept Groenvisie opgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-03-2024

De gemeente Amstelveen heeft een concept groenvisie opgesteld na gesprekken met inwoners, terreinbeheerders en organisaties zoals de Groenraad. De visie is nodig om het groene karakter, één van de kernkwaliteiten van Amstelveen, te behouden als belangrijke identiteit van de stad. Vooral als de druk op de ruimte toeneemt. Gedurende vier weken kan erop gereageerd worden.

Grote waarde. Volgens Floor Gordon (D66) wethouder Groen is het groen in Amstelveen van onschatbare waarde. “Het draagt bij aan een gezonde leefomgeving, verhoogt de sfeer in de stad en verbindt mensen met elkaar. Het is van grote betekenis voor biodiversiteit en bevordert schone lucht, fris water en een goede bodemkwaliteit. Groen draagt ook bij aan een aangenamer leefklimaat tijdens periodes van veel neerslag of langdurige droogte en extreme hitte. Groen biedt ruimte voor beweging en plekken voor ontspanning. Bovendien schept een groene stad een aantrekkelijker vestigingsklimaat, zowel voor bewoners als ondernemers.”

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2024)

Floor Gordon (D66) wethouder Groen en Water

Groene stad in balans. De groenvisie schetst hoe Amstelveen haar groene kwaliteit kan behouden in het licht van toenemende druk op de ruimte door stadsvernieuwing, verstedelijking, aanleg van nieuwe wegen, de energietransitie en klimaatadaptatie. Met nieuwe beleidskaders wil de gemeente de kwaliteit van het groen en het water behouden en versterken. Floor Gordon: “We willen zorgvuldige keuzes maken. Het groen moet meegroeien met stedelijke ontwikkelingen en aansluiten bij de behoeftes van onze inwoners. Een groene stad in balans, waarbij stad en natuur met elkaar verbonden zijn door groen en water, draagt bij aan het welzijn van mens en dier. Deze visie op groen draagt een belangrijke ambitie uit.”

Reageren op concept groenvisie. Bewoners, ondernemers of andere belanghebbenden kunnen de Concept Groenvisie raadplegen: (pdf 42 pagina’s)raadplegen of een papieren versie opvragen. Reageren kan tot 18 april 2024 per e-mail aan fu-so@amstelveen.nl  Reacties kunnen leiden tot een aanpassing van de visie. De groenvisie met eventuele reacties en beantwoording behandelt de gemeenteraad naar verwachting voor de zomer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.