Bijgewerkt: 24 juni 2024

Amstelveen heeft het exploitatieplan van bioscoop in Stadshart getekend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-05-2023

Het College B en W Amstelveen publiceerde op 22 mei 2022 deze kennisgeving allonge op koop- en anterieure overeenkomst Bioscoop Stadshart Amstelveen

'Op 4 november 2022 berichtten wij u in een brief dat Pathé Theatres B.V. ons had gemeld dat zij haar nieuwbouwprojecten, onder andere in Amstelveen, met een jaar heeft uitgesteld. In deze brief berichten wij u dat over dit uitstel met Pathé Theatres B.V. een allonge op de koop- en anterieure overeenkomst tot stand is gekomen.

De gemeente heeft haar medewerking aan het verzoek van Pathé tot uitstel van het project toegezegd. Dit alles onder een aantal voorwaarden die voor de gemeente van belang zijn, zodat de met de realisatie van het bouwplan samenhangende zaken doorgang vinden. Het gaat hierbij met name om de inpassing van de bioscoop in de te vernieuwen Cultuurstrip en de vormgeving van het expeditieplein aan de achterzijde. Ook zijn daarbij afspraken gemaakt over de te maken plankosten voor de gemeente en op welke manier partijen in gesprek blijven over het vervolg van het project.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het ontwerpplan van de Pathé bioscoop, waarop dit schetsontwerp betrekking heeft. Door de entree van de bioscoop op het Stadsplein te positioneren, wordt het cultuurcluster versterkt met P60, Schouwburg Amstelveen en Platform C

Afgesproken is dat Pathé uiterlijk op 31 januari 2024 aan de gemeente laat weten of zij doorgaat met het plan. Is dat niet het geval dan zal de overeenkomst beëindigd worden. Met het aangaan van de allonge hebben we het verzoek tot uitstel van de bouw van de bioscoop geformaliseerd. Beide partijen spreken daarbij het vertrouwen uit in de realisatie van de bioscoop in ons Stadshart.

(Koop- en anterieure overeenkomst= vaststelling van een exploitatieplan). Een allonge (van het Franse allonger, "uittrekken") is een strookje papier dat als wisselbrief op een verhandelbaar instrument is geplakt met als doel extra aantekeningen te ontvangen, waarvoor er mogelijk niet voldoende ruimte op de rekening zelf is. Een aantekening op de allonge wordt geacht op de rekening zelf te zijn geschreven. Een allonge komt vaker voor in landen die de Napoleontische Code gebruiken, aangezien de code elke goedkeuring vereist om de overweging uit te drukken. Volgens de wet is de simpele handtekening van de toonder op het wetsvoorstel, zonder extra woorden, voldoende om als onderhandeling te functioneren en daarom is een allonge zelden nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.