Bijgewerkt: 12 juni 2024

Amstelveen houdt vast aan ondertunneling A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-04-2010

De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden door het Rijk bevat onder meer de gedachte om de ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen te laten vervallen. De gemeente Amstelveen stelt zich op het standpunt dat in oktober 2007 een overeenkomst is getekend tussen rijk en regio waarvan de ondertunneling van de A9 onlosmakelijk onderdeel vormt.

Om de rijksuitgaven te verlagen, is een ambtelijk rapport opgesteld met daarin verschillende heroverwegingen van voorziene kosten, onder andere op het gebied van infrastructuur. Een onderdeel daarvan vormt een besparingsvariant waarbij onderdelen van projecten kunnen komen te vervallen, bijvoorbeeld de ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen.

In oktober 2007 is er een overeenkomst getekend tussen regio en rijk om de A6, A1, A10 en A9 te verbreden. Om de leefbaarheid in Amstelveen te waarborgen, draagt de gemeente Amstelveen € 100.000.000 bij aan de ondertunneling van de A9.

Het verbreden van de wegen tussen Schiphol – Amsterdam - Almere is van eminent belang om de regio en Amstelveen nu en in de toekomst bereikbaar te houden. Om de overlast van de rijksweg te beperken en de leefkwaliteit in Amstelveen te handhaven en te verbeteren, is ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen noodzakelijk. Het college van B en W houdt daarom vast aan de overeenkomt en gaat er vanuit dat de eerder gemaakte afspraken onverkort zullen worden uitgevoerd.

Na de verkiezingen op 9 juni 2010, kunnen deze ambtelijke heroverwegingen leiden tot besluitvorming. Tot die tijd zal de gemeente samen met de regio alles in het werk stellen om het rijk ervan te overtuigen dat niet bezuinigd mag worden op de verbreding van de A9 inclusief de ondertunneling ter hoogte van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.