Bijgewerkt: 17 april 2024

Amstelveen in top 10 goede dienstverlening

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-02-2009

Nadat de klantcontacten van 92 gemeenten onder de loep zijn genomen, blijkt Amstelveen een top 10 positie in te nemen. De klanttevredenheid blijkt ook uit het rapportcijfer van de burgers: een 7,9 voor de dienstverlening aan de balie (2007: 7,5) en een 7,5 voor de telefonische dienstverlening (2007: 7,4).

Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek 2008 waaraan de afdeling Publiekszaken nu voor de vierde maal heeft deelgenomen. De gemeente peilt hiermee jaarlijks de kwaliteit van de dienstverlening.

Burgers zijn over het algemeen tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente.

Komend jaar zal Amstelveen naar verwachting nog beter gaan scoren als de openingstijden van de verschillende balies meer gelijk worden getrokken. Met name voor de balies waar burgers reisdocumenten en rijbewijzen kunnen regelen, betekent dit een verruiming van de openingstijden. Op vrijdagmiddag is het raadhuis gesloten, maar sinds 1 januari wel telefonisch bereikbaar.

De baliewachttijden zijn teruggedrongen ten opzichte van het voorgaande jaar, ondanks het feit dat het aantal bezoekers in dat jaar is toegenomen met 26%. Zo wordt 54% van de burgers binnen 5 minuten aan de balies geholpen (gemeenten van vergelijkbare omvang scoren 38%).

Als de verbouwing is afgerond en een nieuwe werkwijze is doorgevoerd, hoopt de gemeente de wachttijden nog verder te kunnen beperken.  Burgers maken ook steeds meer gebruik van de mogelijkheid om op afspraak te komen. Dit aantal zal naar verwachting nog toenemen nu klanten ook zelf via internet hun afspraak kunnen regelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.