Bijgewerkt: 15 april 2024

Amstelveen is 624 jaar oud!

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/Wikipedia
25-05-2023

Hoewel de verjaardag van Amstelveen sinds jaren niet meer wordt gevierd, het feit blijft dat de geboortedatum van Amstelveen op 25 mei 1399 was, dus 624 jaar geleden. In dat jaar bestond Amstelreveen uit 30 houten huizen in het veen met als ambachtsheer Coen Cuser de heer van Oosterwijk en heden is Amstelveen een stad met duizenden bakstenen en betonnen huizen en met bijna 100.000 bewoners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Blad uit het 'Kaartboek van Holland' met Amstelredam door Floris Balthasar en P. van der Schelling 1610-1615

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van AMSTELLAND. Ter opheldering van de Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion MDCCXLIX -1749. Een baljuw (Frans: bailli) was een ambtenaar die tijdens het oud stelsel de vorst vertegenwoordigde in landelijke gebieden en in sommige gevallen in steden. De benaming werd hoofdzakelijk in Noord-Frankrijk, Vlaanderen, Henegouwen, Holland en Zeeland gebruikt. Het rechtsgebied van de baljuw werd het baljuwschap genoemd

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De akte van Hertog Albrecht heeft op 5 augustus 1399 het ambacht van Amstelveen met de daartoe behorende rechten beleend aan zijn bloedverwant heer Coen Cuser, heer van Oosterwijk. Wij moeten hierin niet zien een vriendelijkheid aan een familielid bewezen, maar een koop, waarvan wij zelfs de prijs vermeld vinden: 3.100 schilden (de écu [schild], of Franse kroon was een munteenheid in Frankrijk tijdens de Middeleeuwen)

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Het wapen van Coenraad Cuser (ca. 1325 - voorjaar 1407), Heer van Oosterwijk, Amstelveen, Sloten, Osdorp en Schoterbosch, rentmeester 1354 en baljuw van Amstelland 1368 en 1370 en van Rijnland 1380 en 1383, ambachtsheer van Amstelveen,
houtvester van Holland 1397, kastelein van Teilingen 1400, raad van hertog Albrecht, verbannen in 1403. Baljuw is de
benaming voor de ambtenaar die tijdens het ancien r?gime (het huis Bourbon), de vorst vertegenwoordigde in
landelijke gebieden en in sommige gevallen in steden

Op 23 mei 2017 verwelkomde stadsdichter Matthijs den Hollander de burgemeester Mirjam van ’t Veld op het raadhuis van Amstelveen en ze zei: 'Dank aan het Comité Koning Koen tot viering van de Verjaardag van Amstelveen!' Ondanks nog een poging om in 2019 de verjaardag van Amstelveen te vieren, werd aan de traditie door het stadsbestuur geen gevolg meer gegeven, maar sommige Amstelveners zijn het nog niet vergeten! Lees ook onze reportage uit 2017 hier.
Gefeliciteerd Amstelveen met dit heugelijke feit: 624 jaar oud en nog vele goede jaren toegewenst!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.