Bijgewerkt: 23 juni 2024

Amstelveen is een nieuwe vereniging rijker

Nieuws -> Informatief

Bron: Bob Bakker
17-08-2009

Er is in Amstelveen een nieuwe vereniging gestart. De Algemene Patiëntenvereniging Amstelveen (APA) is voor alle gebruikers van de zorg en hun mantelzorgers in Amstelveen.

De vereniging heeft tot doel, om de belangen van de Amstelvener te behartigen bij de 1e en 2e lijn gezondheidszorg, de WMO en andere gemeenteambtenaren. Tevens advies geven aan bewoners op het gebied van de zorg en eventuele klachten door te geleiden naar de juiste instanties.

Daarnaast probeert de vereniging een inspraak plaats te verwerven in het beleid, adviezen af te geven en eventueel in opdracht onderzoek te verrichten. Het APA, als zorgvragersplatform functioneert als spreekbuis van zorgvragers (cliënten en patiënten) in de regio Amstelveen.

Essentieel uitgangspunt is het multicultureel- en divers cliëntenperspectief met de kernbegrippen zelfbeschikking en invloed (empowerment), ervaringsdeskundigheid en keuzevrijheid. Het APA is onafhankelijk. Het vertegenwoordigt op democratische wijze de belangen van de georganiseerde én ongeorganiseerde cliënten en patiënten, en hun mantelzorgers. Website: Algemene Patiëntenvereniging AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.