Bijgewerkt: 28 november 2022

Amstelveen is ruim 150 groene daken rijker geworden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-09-2020

Amstelveen kent steeds meer groene daken en gevels dankzij de subsidieregeling Groen op Gebouwen. De gemeenteraad stelde medio juni 2016 200.000 euro ter beschikking. Sinds het college de subsidievoorwaarden voor de regeling Groen op Gebouwen per 1 mei 2019 verruimde, vragen steeds meer Amstelveners subsidie aan. Zoveel, dat inmiddels het subsidieplafond is bereikt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'We zijn zeer tevreden over het succes van de subsidieregeling Groen op Gebouwen. Dit jaar zijn er ruim 150 groene daken bijgekomen in Amstelveen met maar liefst 5000 m² aan groen op daken. Groene daken dragen bij aan een langere levensduur van het dak, zorgen voor koeling van het gebouw in de zomer, geluidsdemping en zijn een goede waterbuffer bij heftige buien. Ook dragen de planten op het dak bij aan biodiversiteit, maar meestal nog veel belangrijker voor de eigenaren: ze zijn veel aantrekkelijk om op uit te kijken dan op bitumen of kiezels. We zijn er trots op dat Amstelveen zo’n mooie regeling kan bieden aan de inwoners en zien de continuering van de regeling door de gemeenteraad met vertrouwen tegemoet.'Om te voorkomen dat inwoners en mogelijk ook bedrijven, die net een subsidieaanvraag hebben ingediend of een subsidieaanvraag in voorbereiding hebben, buiten de boot vallen voor de Groen op Gebouwen subsidieregeling is gemeente Amstelveen voornemens om nog dit jaar een extra 50.000 euro beschikbaar te stellen vanuit de reeds gereserveerde financiële middelen in de voorziening ‘Duurzaamheidsreserve’. Daarnaast doet het college het voorstel aan de gemeenteraad om de regeling de komende twee jaar te continueren. De raad beslist op 20 november over de extra reserve voor 2020 en of er voor de jaren 2021 en 2022 weer extra budget beschikbaar gesteld wordt.

Inwoners die na het bereiken van het subsidieplafond in augustus 2020 een aanvraag hebben ingediend, worden op dit moment op een reservelijst geplaatst. Als de gemeenteraad in november instemt met de plannen zullen zij hierover geïnformeerd worden en worden de aanvragen alsnog in behandeling genomen. Alle informatie over de subsidie en de voorwaarden zijn te vinden op amstelveen.nl/subsidies.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.