Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Amstelveen is tegen menstruatiearmoede op middelbare scholen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2022

Inzet tegengaan menstruatiearmoede wordt gecontinueerd. Naar aanleiding van de motie 'Onderzoek ondersteuning van menstruatiearmoede|' is in het schooljaar 2021/2022 een proef uitgevoerd op Amstelveense middelbare scholen. U bent hierover geïnformeerd per brief op 22 juni 2021.

Op drie Amstelveens middelbare scholen zijn menstruatiemiddelen beschikbaar gesteld voor de leerlingen. Het gaat hier om het Keizer Karel College (KKC), Herman Wesselink College en Panta Rhei. De gemeente Amstelveen heeft de kosten hiervoor vergoed. Alleen vanuit het KKC is gereageerd op de uitvraag voor de evaluatie. Het KKC geeft aan dat de leerlingen blij waren dat de middelen er zijn. Het is niet helemaal duidelijk geworden of dit leerlingen zijn die tot de doelgroep behoren, of dat zij hun eigen menstruatiemiddelen zijn vergeten en daarom een beroep doen. Het aantal leerlingen op het KKC dat een beroep doet op de regeling wisselt per maand, en komt neer op gemiddeld 20 per maand.Er is een bedrag van € 5.500 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld om op scholen in Amstelveen menstruatiemiddelen beschikbaar te stellen. Er is minder dan € 200 uitgegeven door de scholen. Er is onvoldoende informatie om een gedegen evaluatie uit te voeren. Tegelijkertijd is elke leerling die door deze pilot wordt geholpen waardevol, omdat deze leerling de focus kan richten op het volgen van onderwijs. Gezien de ontwikkelingen in koopkracht is het aannemelijk dat komend schooljaar een groter beroep op deze regeling wordt gedaan. De kosten van deze regeling zijn dermate laag dat de proef wordt omgezet in structureel beleid, waarbij dit wordt bekostigd uit het reguliere minimabeleid. Er wordt € 2.500 gereserveerd.

Menstruatie (ook bekend als ongesteldheid en vele andere uitdrukkingen) is de regelmatige afscheiding van bloed en slijmvlies uit het binnenste van de baarmoeder via de vagina. De menstruatiecyclus wordt gekenmerkt door de stijging en daling van hormonen. De menstruatie wordt uitgelokt door dalende progesteronspiegels en is een teken dat er geen zwangerschap is opgetreden.

De eerste menstruatie, een tijdstip dat bekend staat als menarche, begint meestal tussen de 12 en 15 jaar. Menstruatie vanaf 8 jaar wordt nog steeds als normaal beschouwd. De gemiddelde leeftijd van de eerste menstruatie is over het algemeen later in de derde wereld, en vroeger in de ontwikkelde wereld. De typische tijdsduur tussen de eerste dag van de ene menstruatie en de eerste dag van de volgende is 21 tot 45 dagen bij jonge vrouwen. Bij volwassenen varieert dit van 21 tot 31 dagen, met een gemiddelde van 28 dagen. De bloeding duurt gewoonlijk 2 tot 7 dagen. De menstruatie stopt tijdens de zwangerschap en wordt meestal niet hervat tijdens de eerste maanden van de borstvoeding. De menstruatie stopt na de menopauze, die meestal optreedt tussen 45 en 55 jaar. Lees meer over de menstruatiearmoede hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.