Bijgewerkt: 29 november 2022

Amstelveen krijgt een waarnemend burgemeester

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-11-2013

De Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland, Johan Remkes is op zoek naar een waarnemer voor Amstelveen. Op 14 november 2013 vond een overleg plaats tussen het Presidium van de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Remkes. Er is gesproken over de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester. Voor de tussenliggende periode krijgt Amstelveen een waarnemend burgemeester.

remkes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Johan Remkes, de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland tijdens de beëdiging (2de termijn) van Jan van Zanen als burgemeester van Amstelveen op 21 juni 2011 in het provinciehuis te Haarlem


De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt globaal zes maanden. De Commissaris van de Koning, de heer Remkes, heeft overlegd met de fractievoorzitters van de partijen in de raad (het zogenaamde Presidium) over de procedure, het tijdspad en het profiel.

De voordracht en benoeming van de nieuwe burgemeester wordt in juni/juli 2014 verwacht. Als op voorhand vaststaat, dat de burgemeesterloze periode langer dan drie maanden zal duren en dat is in Amstelveen het geval, dan benoemt de CdK een waarnemend burgemeester.

De voorkeur van het Presidium gaat uit naar een zeer ervaren bestuurder, liefst als burgemeester in een gemeente vergelijkbaar met of groter dan Amstelveen. Ervaring in het functioneren in een veiligheidsregio (mede vanwege Koningsdag 2014 in Amstelveen) en ervaring met collegevorming worden erg belangrijk gevonden. De CdK zal in overleg met het Presidium naar verwachting per 1 januari 2014 een waarnemend burgemeester benoemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.